W oczekiwaniu na Świętość – 16 XIIObudzić szczerą i głęboką skruchę
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu” (Mt 17,10-13).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Na głos św. Jana Chrzciciela ściągały tłumy z całej żydowskiej krainy, aby posłuchać jego natchnionych i gorących słów, które jak ostre strzały przeszywały serca, jak wicher, wstrząsały duszami, skłaniając je do pokuty. Pragnąc obudzić szczerą i głęboką skruchę w sercach, św. Jan wskazywał wspaniałą nagrodę, czekającą tych, którzy się nawrócą, oraz zapowiadał surową karę, jaka spadnie na tych, którzy nie zechcą pokutować na ziemi”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się dziś za wszystkich skrzywdzonych przez złe i zazdrosne ludzkie opinie:
Wszechmogący Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, wołaj do Matki Bożej, by uprosiła łaskę uzdrowienia wewnętrznego dla ludzi skrzywdzonych ludzkimi opiniami:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz