W oczekiwaniu na Świętość – 20 XIIJakie jest hasło Twojego życia?
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1,26-38).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Jak dla Chrystusa Pana codziennym pokarmem duchowym było pełnienie Woli Ojca Niebieskiego, podobnie dla Maryi Wola Boża zawarta w przykazaniach, obowiązkach stanu, w radosnych i przykrych zrządzeniach Opatrzności była drogowskazem postępowania. Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drga najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń. Jest tu już uprzednie wypełnienie Modlitwy Pańskiej: Bądź Wola Twoja! Jest tu całkowite zdanie się na Wolę Bożą”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się dziś w intencji ludzi, którym trudno przyjąć wolę Bożą:
Boże wiekuistego majestatu, przez zwiastowanie anielskie Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje Słowo, dotąd nie wypowiedziane, i przeniknięta światłem Ducha Świętego, stała się świątynią Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy za Jej przykładem pokornie pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, pozdrów Matkę Bożą słowami, które wywołują radość i wspaniałe wspomnienia na Jej twarzy. Pomódl się dziś, by także ci, którym trudno jest przyjąć wolę Bożą, umieli być na nią otwarci:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz