W oczekiwaniu na Świętość – 22 XIIZaproszenie do Magnificat!
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu” (Łk 1,46-56).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Hymn uwielbienia, wypowiedziany po raz pierwszy w domu Zachariasza i Elżbiety, już nigdy nie opuści Maryi. Matka Boża ponawiać go będzie w życiu codziennym: w chwilach radości i bezmiernego cierpienia. Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej. Ani na chwilę nie odwoła postanowienia, jakie powzięła w dniu Zwiastowania: «Niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1,38). Odważnie pójdzie śladami Chrystusa Pana”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się dziś w intencji osób przebywających w tych dniach w szpitalach:
Boże, Ty, widząc upadłego człowieka pod władzą śmierci, postanowiłeś go odkupić przez przyjście Twojego Syna, spraw, aby ci, którzy z pokorną pobożnością obchodzą pamiątkę Jego Wcielenia, zasłużyli na zjednoczenie z Nim jako Odkupicielem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość, pomyśl o wszystkich przebywających w tych dniach w szpitalach i proś dla nich o łaskę zdrowia, otwartość na Bożą wolę i o dobrych ludzi, którzy będą ich wspierać w dniach cierpienia:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz