W oczekiwaniu na Świętość – 4 XII

 

Dar wiary
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim” (Mt 8,5-11).

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Przykład ten winien być dla nas zachętą do trwania w prawdziwej wierze i do ciągłego w niej wzrastania. Wiarę Pan Bóg daje człowiekowi, stosownie do słów Pana Jezusa: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec».
A człowiek powinien ten cenny dar Boży przyjąć, obronić przed utratą, oraz wzbogacać  go za pomocą modlitwy i przykładnego życia chrześcijańskiego”.

Proś Boga o łaskę mocnej wiary:
Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie oczekiwać przyjścia Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przybędzie i zapuka, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość pomyśl o Twoich adwentowych postanowieniach i proś Matkę Bożą, by pomogła Ci jak najlepiej przygotować się na przyjście Chrystusa:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

1 komentarz:

  1. Mamuniu Kochana proszę Cię o zdrowie dla duszy i ciała, dary i owoce Ducha Świętego dla całej mojej rodziny, dzieci, młodzieży, rodzin, małżonków kapłanów, osób konsekrowanych, osób samotnych, miej nas w swojej opiece i błogosław nam na każdy dzień.

    OdpowiedzUsuń