W oczekiwaniu na Świętość – 5 XIIBóg mieszka z nami, możemy Go oglądać
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli” (Łk 10,21-24).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„I do nas w pewnym stopniu odnoszą się słowa: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie»”. Wprawdzie nie widzimy Jezusa Chrystusa oczyma ciała, jak apostołowie, ale oglądamy Go oczyma ducha, za pomocą wiary. Wiemy bowiem i wyznajemy, że Jezus Chrystus, Zbawca świata, Bóg-Człowiek mieszka z nami utajony w Przenajświętszym Sakramencie. W każdej chwili możemy z Nim obcować, rozmawiać, powierzać  Mu swe smutki, radości, obawy i nadzieje, łączyć z Nim swe prace, modlitwy, ofiary”.
Proś Boga o łaskę życia wiecznego dla wszystkich ludzi:
Panie, nasz Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i w doświadczeniach życia umacniaj nas łaską swego miłosierdzia, abyśmy radując się obecnością Twojego przychodzącego Syna, nie poddawali się pokusie wiodącej do grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość rozpal w swym sercu pragnienie spotkania twarzą w twarz z Chrystusem i proś Matkę Bożą, by pomogła Ci jak najlepiej przygotować się na przyjście Chrystusa:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,

Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,

Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz