W oczekiwaniu na Świętość – 9 XIIPrzyczyniaj się do szerzenia Królestwa Bożego
Fragment Ewangelii przeznaczony na dziś:
„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 9,35-10,1.6-8).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas:
„Każdy bowiem katolik powinien mieć misjonarskiego ducha i według sił swoich przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego wśród pogan. Wymaga od nas tego wdzięczność za łaskę wiary, oraz miłosierdzie względem nieszczęśliwych pogan, którzy są braćmi naszymi, jako dzieci wespół z nami jednego Ojca Niebieskiego”.
Pomódl się dziś, aby wszyscy mogli poznać Ewangelię świętą:
Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W oczekiwaniu na Świętość proś Matkę Bożą, by wypraszała łaskę wiary tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i aby wspomagała misjonarzy w ich apostolskich działaniach:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz