Myśli na teraz:


„Działalność misyjna Kościoła ma na celu najwyższe dobro człowieka, jego uświęcenie i życie wieczne. To jedno prawdziwie konieczne, o czym Chrystus Pan mówił: «Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?». Wszakże Boski Zbawiciel z wielką dobrocią wnika w potrzeby doczesne ludzi. Pochylał się nad chorymi i cierpiącymi, pocieszał, uzdrawiał, w sposób cudowny zapewniał pokarm zgłodniałym rzeszom. I obecnie w krajach niechrześcijańskich obok zasadniczego obowiązku głoszenia Ewangelii świętej, staje przed Kościołem zadanie śpieszenia z pomocą materialną ludom trapionym chorobami, niedostatkiem, głodem, a w niektórych wypadkach okropnymi następstwami wojen”.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski

5 lutego 2018 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz