Sobotni promień słońca„Już w czasach apostolskich Przeczysta Matka Boża zajmuje szczególne miejsce w Kościele. Wskazuje na to wzmianka Dziejów Apostolskich o pierwszych wyznawcach Chrystusowych zebranych w Wieczerniku […]. Maryja otacza swa macierzyńską opieką umiłowaną trzódkę Chrystusową. Modli się w intencji Kościoła. Oświeca umysły Apostołów i wiernych swymi radami. Pociąga wonią swych cnót. Umacnia pośród doświadczeń. Apostołowie zaś synowską czcią i miłością otaczają Matkę ich ukochanego Nauczyciela, Pana i Boga. Prawdę Bożą i głęboką ku Niej cześć z pietyzmem przekazują następnym pokoleniom. […] Bądźmy przeto wierni Maryi, a staniemy się dobrymi dziećmi Matki Kościoła świętego. Bądźmy wierni Kościołowi, a będziemy zawsze rośli w czci i miłości ku Maryi”.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Wczoraj w Kościele świętym obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Pomódlmy się dziś, przez wstawiennictwo Matki Bożej, w intencji wszystkich osób konsekrowanych: sióstr i braci zakonnych, członków instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Podziękujmy za ich wybranie, powołanie, wezwanie po imieniu i konsekrację. I prośmy, by zawsze byli wierni Bogu i by byli odważnymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).
3 lutego 2018 r.

9 komentarzy:

 1. O uzdrowienie i nawrócenie w naszej rodzinie i za wszystkim duchowieństwem w Polsce i na świecie. Amen

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie wskaż im właściwą drogę

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana proszę nawróc mego męża i dzieci

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża proszę pomóż nam grzesznyn odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za wszystkich zmarłych .Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń