Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymPan Bóg nie poskąpi nam łask swoich


„Okres wielkopostny jest czasem przygotowania duszy na uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Do tego okresu można odnieść słowa Pisma świętego: «Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia». W tym bowiem czasie wzywa nas Kościół święty do poważnego zastanowienia się nad sprawą najważniejszą dla każdego, nad sprawą zbawienia duszy, nad jej stosunkiem do Pana Boga, od Którego wyszła i do Którego wróci…
Pan Bóg nie poskąpi nam łask swoich, będzie oświecał umysły, niepokoił sumienia wyrzutami, będzie budził w sercach zbawienny lęk i dziecięcą otuchę – będzie wprowadzał zbłąkanych na drogę odnowienia duchowego.
Do was należy przyjmować ochoczo łaski Boże tego wielkopostnego czasu, szczerze się troszczyć, by daru Bożego nie marnować. Jak dawniej Apostoł, tak dziś Kościół święty upomina wiernych: «Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej»”.
Jak przeżywać czas Wielkiego Postu, aby nie udaremnić łaski Bożej?
Rozważajmy bolesną Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. W kościołach naszych rozbrzmiewać będą «Gorzkie Żale», odprawiać się będzie Droga Krzyżowa. Ochoczo bierzmy udział w tych nabożeństwach! A jeżeli ktoś nie może udać się do kościoła, niechaj w domu rozważa sercem, czci wielkopostną pieśnią gorzką Mękę Zbawcy świata.
Zachowajmy przepisany przez Kościół post. Nieraz słyszy się obecnie powiedzenia: nie ma postu, posty zniesione! Fałsz!!! […]
Zachowajmy nakazane posty, aby dać dowód posłuszeństwa względem Matki – Kościoła świętego, oraz by u stóp Cierpiącego za nas Zbawiciela złożyć czyn pokuty i umartwienia chrześcijańskiego.
Starajmy się w tym czasie pełnić więcej uczynków miłosierdzia. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa ta myśl przyświeca postom, by zaoszczędzonym groszem, czy kawałkiem chleba, którego odmówiliśmy sobie, podzielić się z ubogim bratem. «Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę!» (Tb 4,8).
Korzystajmy z Sakramentów świętych. […] Nie odkładajmy na ostatnie chwile spowiedzi.
Gorliwy katolik w okresie Wielkiego Postu często przystępuje do Komunii świętej, która jest pamiątką Męki Chrystusowej, napełnia duszę łaską, niewypowiedzianą radością, błogim pokojem, oraz stanowi zadatek wiekuistego żywota.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 8(1938) nr 9, s. 7

4 III 2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz