Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Radość i smutek na przemian przebija z modlitw


„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia święta opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. […] W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża. Z natchnienia Bożego wielka rzesza ludu wychodzi na Jego spotkanie. W radosnym uniesieniu starzy i młodzi zdejmują swe wierzchnie szaty, aby nimi usłać drogę, łamią gałązki oliwne, aby je rzucić pod stopy Zbawiciela. Z serc mnogiego ludu dobywają się okrzyki podziwu i uwielbienia na cześć Chrystusa Pana: «Hosanna Synowi Dawidowemu».
Wśród radosnych okrzyków Chrystus Pan, jako Król, wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. I spełniają się w tej chwili dawne proroctwa: «Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku». W duszy Chrystusa Pana obok radości, budzącej się na widok uwielbiającego Go tłumu, panuje smutek, spowodowany myślą, że za dni parę wśród murów tego samego miasta rozlegać się będzie straszny, morderczy krzyk «Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj». W podobnym usposobieniu Kościół przeżywa Palmową Niedzielę. Radość i smutek na przemian przebija z modlitw i ceremonii dnia tego. Nuta radosna brzmi w czasie poświęcenia palm i procesji, natomiast głęboki smutek cechuje modlitwy Mszy świętej.
Ceremonia poświęcania palm odbywa się w sposób nadzwyczaj uroczysty. […] Palmy uroczyście poświęcone mają służyć ku uświęceniu dusz naszych oraz ku osłonie przed niebezpieczeństwami zagrażającymi ciału naszemu i domostwu. Symbolicznie palmy oznaczają święte uczucia, jakie winniśmy żywić względem Chrystusa Pana oraz dobre uczynki, o które co dzień powinniśmy się starać, aby mieć z czym stanąć przed Chrystusem Sędzią naszym sprawiedliwym. Widok palmy niech nam przypomina te doniosłe prawdy, a jednocześnie niechaj w nas budzi ufność w pomoc Bożą. […]
Podążajmy za myślą Kościoła, w dniach Wielkiego Tygodnia rozważajmy pilnie gorzką Mękę Chrystusa Pana, a sprawdzą się na nas słowa dzisiejszej modlitwy: uczestnicząc w cierpieniach Zbawiciela, weźmiemy również udział w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 12, s. 2
25 III 2018 r.

Zapraszamy też do wczorajszej modlitwy z Matką Bożą Bolesną
– znajdziesz ją TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz