Sobotni promień słońca

„Pomyśl […], jak Maryja znosi te udręki duchowe? Mężnie stoi obok krzyża Jezusowego. W Jej postawie nie znajdziesz ani śladu ludzkiej rozpaczy, lub choćby zwątpienia. Matka Bolesna świadomie i z całą uległością swej woli łączy własne cierpienia z ofiarą krzyża, ponawiając akt całkowitego oddania się Najwyższemu Panu: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Jako najpokorniejsza służebnica i najmilsza córa Boża wraz z Panem Jezusem i w zależności od Niego, zdobywa dla nas skarby Boże, łaski niebiańskie. Jak Panu Jezusowi, podobnie Jego Matce Najświętszej zawdzięczamy wszystko, co możemy zdziałać dla chwały Bożej, dla zbawienia duszy własnej i dusz bliźnich naszych. Słusznie przeto obok Chrystusa Pana, Króla boleści, czcimy Maryję, Pannę Najboleśniejszą.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża, w Betlejem dałaś światu Jezusa. Pod krzyżem świat oddał Tobie Jego martwe ciało. Matko Bolesna, w tych chwilach Twego cierpienia chcemy zapewnić Cię o naszej miłości do Chrystusa. Przyjmij ten akt naszego wyznania. Dzisiaj przez Twoje dobre ręce zanosimy do Boga modlitwy w intencji wszystkich chorych. Uproś im łaskę zdrowia i mężnego niesienia krzyża w jedności z Chrystusem, Twoim Synem.
Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj. 


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twoje Przeczyste Ręce Niepokalana Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła, oddajemy nasze modlitwy i wysiłki wielkopostne. Uproś nam i Rodzinom naszym ducha wiary, miłości i ofiarnego zadośćuczynienia”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

10 marca 2018 r.

10 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już siły proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana najukochansza Matko udziel mojej rodzinie łaski zdrowia a szczególnie mojemu tacie i mojemu wnuczkowi ksaweremu.Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu proszę o łaskę pokoju, zdrowia u mojego syna i jego rodziny, o nawrócenie, łaski Ducha Św. w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Najukochańsza Matuchno proszę Cię o zdrowie dla mojego wnusia Dawidka .Twoja czcicielka

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę pomóż nam grzesznyn odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz dodaj siły

  OdpowiedzUsuń