„Majówka ze Sługą Bożym” – 2 maja


Matka Boża Miłosierdzia


– Bazylika Mniejsza w Skarżysku-Kamiennej
Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Spośród wielu tytułów i nazw, jakie nadajemy Najświętszej Maryi Pannie, najmilej dla naszego ucha i serca brzmi wezwanie: Matka Miłosierdzia. […] Jak we wszystkich cnotach, podobnie i w miłosierdziu Matka Najświętsza jest uderzająco podobna do Pana Jezusa. I Ona śpieszy z pomocą nieszczęśliwym. […] Tego tytułu Maryja nie zdobywa tylko jednym, czy drugim czynem poświęcenia dla bliźnich. Miłosierdzie Matki Najświętszej splata się nierozerwalnie z codziennym życiem, jakie prowadzi na ziemi. Zna dokładnie z własnego doświadczenia cienie i niedole ludzkiego żywota. Stąpa po twardej i ciernistej ścieżynie udręk, przykrości, cierpienia. Wie, czym jest cichy jęk zranionego serca. Zna gorycz łez, wylewanych w dniach ciężkiej żałoby, lub doznanej krzywdy. Na Kalwarii wśród niewypowiedzianych katuszy serca została ogłoszona Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27). Inaczej pojąć Jej nie możemy, tylko jako Matkę Miłosierdzia. Bo jeśli ziemska matka żywo odczuwa każde cierpienie dziecka swego i wiele umie mu przebaczyć, to cóż powiedzieć o Najszlachetniejszej, Najświętszej z matek?” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 321-322).
Matka Miłosierdzia to „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12,1). Pełni wdzięczności za to, że Maryja jest Matką Miłosierdzia módlmy się do Niej prosząc, by wypraszała nam Boże Miłosierdzie:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Maryjo,                                 módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Matko Miłosierdzia,  
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie Chorych,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:
Matko Miłosierdzia, w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości”.
Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Kochana Matko Boża, nie pozwól zabrać nam naszego domu. Miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Matko Boża, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mateczko ukochana, proszę, pomóż mi. Ty wiesz, wskaż drogę by nie błądzić.
- Mateczko ukochana, proszę o uzdrowienie Kasi i bliskich.
- Matko Boża, proszę uzdrów moje ciało i duszę, dodaj siły.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, prowadź nas grzesznych do Syna Bożego, Jezu Chrystusa.
- Matko Boża, proszę, pomóż Agnieszce odzyskać pieniądze, które pożyczyła.
- W intencji Tobie wiadomej.
- Matko Boża, proszę za mężem i dziećmi, by się nawrócił i odnaleźli drogę do Boga.
- Matko Boża, proszę o zdrowie dla wszystkich chorych, ulżyj im w cierpieniu.
- Matko Boża, proszę o pokój na świecie.
- Matko Boża, proszę, przemień nasze serca i dusze.
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny, aby chroniła moją rodzinę przed atakami zła, a umacniała nas w wierze.
- Matko Boża, proszę o uzdrowienie mojego synka z ciężkiej choroby.
- W intencji mojego ojca Jana Witkowskiego chorego na raka płuc, o pokój w rodzinie oraz nawrócenie mojej żony Wioletty i wzmocnienie mojej wiary.
- Za zmarłych z mojej rodziny i przyjaciół.
- Za moje dzieci Victorię i Wojciecha.
- Żeby Bóg w moim życiu był na pierwszym miejscu, za moją mamę Krystynę Witkowską, brata Dawida i siostrę Katarzynę, o przemianę serca Barbary, Angeliny, Tomasza, Jowina.
- O wieczne szczęście dla mojego Taty.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom). 
Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

17 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko Boża proszę o zdrowie dla mojej rodziny o uleczenie z choroby ty wiesz jakiej,proszę w intencji mojego syna o łaskę mondrosci i chęci do nauki .Miej nas w swojej opiece.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana mamusiu proszę o łaski potrzebne dla mojej koleżanki Sylwii,Boże Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana mamusiu proszę o łaski potrzebne dla mojej koleżanki Sylwii,Boże Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mamusiu proszę miej w swojej opiece całą moją rodzinę, o wiarę nadzieję i miłość o dobrą pracę, dary i owoce Ducha Świętego, o zdrowie duszy i ciała o Boże błogosławieństwo na każdy dzień. I zdrowie dla Karoliny i Kornelki.

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Najukochańsza proszę o wstawiennictwo w sprawie mojej rodziny, spraw aby mimo kryzysów była jednością i wzajemną miłością.

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Miłosierdzia,proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny,kieruj nas do Twego Syna.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochana Mateczko proszę nawrócić nas

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę prowadź mnie moją rodzinę bliskich,oraz Wszystkich ludzi do Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę.

  OdpowiedzUsuń
 13. Matko Boża proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla rodziny bliskich iznajomych

  OdpowiedzUsuń
 15. Mateczko Ty wiesz co mnie boli proszę pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 16. Mateczko Ukochana dziękuję Ci za wszystko ,proszę o Twą opiekę nad moją rodziną i bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 17. Matko Boża ulituji się nad nami grzesznymi wskaż drogę do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń