Idziemy jego śladami

Kard. S. Wyszyński (pierwszy z prawej) i bp P. Gołębiowski (drugi z prawej) w Wysokim Kole w 1974 r.

Piękny i ważny list Prymasa do Biskupa

(5 kwietnia 1978 r.)Po osiągnięciu przez bp. Piotra Gołębiowskiego wieku emerytalnego, 10 czerwca 1977 r. prosił on papieża Pawła VI – za pośrednictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski – o zwolnienie go z obowiązków Pasterza Kościoła sandomierskiego. Prymas rozmawiał o tym z papieżem 11 listopada 1977 r. W roku następnym, 5 kwietnia 1978 r. kard. Stefan Wyszyński skierował do biskupa list. Jest to chyba jeden z piękniejszych listów Prymasa Tysiąclecia do bp. Piotra Gołębiowskiego:
Wasza Ekscelencjo,
Prośbę Jego z dnia 10 VI 1977 r. do Ojca Świętego o zwolnienie z obowiązków Administratora Apostolskiego, przedstawiłem ustnie Ojcu Świętemu w czasie audiencji dnia 11 listopada ub. r. Przedstawiłem przyczyny, podane przez Księdza Biskupa – skończonych lat 75 i osłabienie zdrowia. – Jednocześnie podałem racje, dla których prośby tej Ojciec Święty przyjąć nie powinien. Drogi Biskup wie, że od dawna władze polityczne zgłaszały zastrzeżenie przeciwko powołaniu Księdza Biskupa na stanowisko Biskupa rezydencjalnego w Sandomierzu. Główną przyczynę tych zastrzeżeń opierano na zdecydowanej postawie Księdza Biskupa, w obronie jedności Kościoła świętego w Parafii Wierzbica.
Oczywiście Kościół katolicki broniąc w Polsce swojej niezależności od władz politycznych, nie mógł zgodzić się na tak przykre naruszenie jurysdykcji Ojca Świętego.
Rada Główna Episkopatu Polski wobec takiego bezprawnego stanowiska władz państwowych, postanowiła podtrzymać kandydaturę Księdza Biskupa na wakującą Stolicę biskupią w Sandomierzu. Mamy przy tym na uwadze wybitne zasługi Waszej Ekscelencji dla utrzymania jedności Kościoła Sandomierskiego, w tak ciężkim dla Diecezji czasie. Wiemy, że to Drogiemu Biskupowi Kościół ten zawdzięcza, że zarówno Duchowieństwo, jak i Lud Boży, dochowują wierności Chrystusowi i Kościołowi. Podziwiamy też dojrzałość i spokój, z jakim Duchowieństwo Diecezji trwa w obliczu jawnego bezprawia wobec wolności Kościoła. Daje ona najpiękniejszy przykład karności kościelnej w obliczu całej Polski.
Mając to na uwadze prosiłem Ojca Świętego, aby rezygnacji Waszej Ekscelencji nie przyjął i pozostawił Go nadal na stanowisku Administratora Apostolskiego.
Ojciec Święty uznał racje przedstawione, prosi aby Drogi Ksiądz Biskup nie zrażał się tym bezprawiem. Błogosławi Jego pracy pasterskiej, jak również Duchowieństwu i Ludowi Bożemu Diecezji Sandomierskiej.
Informując o powyższym Waszą Ekscelencję, wyrażam przekonanie, że obowiązek pasterski pełniony w tak trudnych okolicznościach, będzie ubogacony wyjątkowymi łaskami Chrystusa Wiecznego Kapłana.
Zapewniam Waszą Ekscelencję o mojej czci głębokiej dla Jego Osoby i o modlitwie, jaką wspieram Jego codzienne trudy pasterskie.
Wyrazy czci i oddania w Chrystusie Panu przekazuję.
+ Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Dziś Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
uczy nas otwartości na Boże plany
i poszukiwania zawsze woli Bożej.
Idźmy jego śladami...Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Dziś pielgrzymujemy
do Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie!
Kliknij TUTAJ.3 komentarze:

  1. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

    OdpowiedzUsuń
  2. W intencji Panu Bogu wiadomej

    OdpowiedzUsuń
  3. Proszę o modlitwę za męża o nawrócenie

    OdpowiedzUsuń