Idziemy jego śladami

Kard. Stefan Wyszyński, Kard. Karol Wojtyła i Bp Piotr Gołębiowski

Podpis Sł. B. Bp. Piotra Gołębiowskiego pod ważnym dokumentem

(4 września 1964 r.)Biskupi polscy w czasie obrad Konferencji Plenarnej w dniu 4 września 1964 r. podpisali „Memoriał” skierowany do papieża Pawła VI. Zawierał on prośbę o to, by papież w czasie obrad Soboru Watykańskiego II uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła i oddał pod Jej opiekę całą ludzkość.

Zapis Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego w „Księdze czynności biskupich”

Dokument ten został doręczony Pawłowi VI 15 września tego roku przez Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Pod „Memoriałem” podpisało się 64 hierarchów z Prymasem, abp. Antonim Baraniakiem – metropolitą poznańskim, abp. Bolesławem Kominkiem – metropolitą wrocławskim i abp. Karolem Wojtyłą – metropolitą krakowskim na czele. Wśród biskupów podpisanych pod „Memoriałem” widnieje również podpis „Petrus Gołębiowski, ep[iscopus] tit[ularis] Panitanus” („Piotr Gołębiowski, biskup tytularny Panitański”).

Paweł VI 21 listopada 1964 r., na zakończenie II sesji Soboru Watykańskiego II, ogłosił w Bazylice Watykańskiej Maryję Matką Kościoła. Mówił wówczas:
„Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny, oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby… Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą ludzkość!”.
Za zgodą papieża święto Maryi Matki Kościoła zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce 4 maja 1971 r. Święto to było obchodzone w Polsce i w Argentynie. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka z 3 marca 2018 r. ma być obchodzone w Kościele na całym świecie w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
uczy nas ufnego zawierzenia Matce Najświętszej, Matce Kościoła.
Idźmy jego śladami…


Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Pozdrów wraz z nami Matkę Kościoła!
Kliknij TUTAJ.

Zapraszamy do odczytania wczorajszej Ewangelii
ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz