Księga wdzięcznością pisana


 

Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba…

 


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.

Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba. Spraw swoim wstawiennictwem u Boga, aby Twa troska o kościół pofranciszkański w Zawichoście została rozwiązana pozytywnie. Obudź sumienie tych, którzy w bieżącym roku sprawie odbudowy wyrządzili krzywdę, o której Ty wiesz najlepiej.
Proboszcz Parafii Zawichost

22 VIII 1984 r.
*          *          *
Śp. Biskupie Piotrze, miej w dalszym ciągu pieczę nas naszym kościołem św. J[ana] Chrzciciela w Zawichoście.

[N.N.]
[wrzesień 1984 r.]
*          *          *

Biskupie Piotrze, wspomagaj nas, salezjanów, na drodze do kapłaństwa.

Salezjanie z Lutomierska

9 IX 1984 r.
*          *          *

Śp. Piotrze – płać złotem modlitwy za kamienie nienawiści, zawsze miej nad nami pieczę.

[Bogusław B.]

Gniezno – Gród Lecha, 17 IX 1984 r.

*          *          *

Brałam udział we Mszy św[iętej] 2 XI [19]85 r., by wyprosić łaskę wyniesienia na ołtarze Ks. Bp. Gołębiowskiego.
s. Wacława

Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Dziś pielgrzymujemy
do Matki Bożej Loretańskiej w Loretto!
Kliknij TUTAJ.

Dotychczas przepisane wpisy modlących się przy grobie Sługi Bożego
znajdziesz TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz