Ludzie Biskupa Piotra

Obrady Konferencji Episkopatu Polski z 1974 r. W pierwszej ławce, pierwszy z lewej - Bp P. Gołębiowski, w drugim rzędzie, drugi z lewej Bp Paweł Socha CM

 

Bp Paweł Socha CM, emerytowany biskup pomocniczy

diecezji zielonogórsko-gorzowskiejPrzed 60. laty, 22 maja 1958 r., z rąk Abp. Eugeniusza Baziaka otrzymał święcenia kapłańskie Ks. Paweł Socha – ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Pochodzi z parafii Kuczki, na terenie dzisiejszej diecezji radomskiej (dawniej była to diecezja sandomierska). Ze Sługą Bożym Bp. Piotrem Gołębiowskim łączyły go serdeczne relacje, zwłaszcza od czasu, gdy w 1973 r. został biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej. Sakrę biskupią przyjął 26 grudnia 1973 r. z rąk Kard. Karola Wojtyły.

Wspominając Sługę Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego, Bp Paweł Socha CM mówił w 2002 r.:
„Jako rodak diecezji sandomierskiej wiele słyszałem o zatroskaniu bp. Piotra o życie duchowe kapłanów. Odwiedzał kapłanów, którzy przeżywali kryzys duchowy i różnego rodzaju zagrożenia, by im pomagać w wychodzeniu z trudności. Był kochany jako długoletni ojciec duchowny seminarium i kierownik duchowy.
Z biskupem Piotrem spotkałem się w ramach naszej wspólnej pracy w Konferencji Episkopatu. Po przybyciu na pierwszą w moim życiu Konferencję Episkopatu w 1974 r. zająłem miejsce przy stoliku stojącym bezpośrednio za bp. Piotrem. Mogłem więc obserwować z bliska jego czynny udział w obradach. Podziwiałem jego pełną skupienia uwagę, z jaką słuchał wszystkiego, co było omawiane i przedkładane przez referentów i dyskutujących. Bardzo pilnie notował pochyłym, równym i pięknym pismem.
Podziw budziła postawa pełna pokoju i duchowej radości oraz chęć niesienia pomocy we wszystkim, co młodemu wówczas biskupowi było potrzeba w sprawach informacji o prelegentach czy bliższego omówienia poruszanych problemów. Często nawiązywaliśmy kontakt na tle sytuacji w diecezji sandomierskiej, zwłaszcza mojej rodzinnej parafii. Jako diecezjanin cieszyłem się też szczególną życzliwością, ponieważ znałem wielu księży z dekanatu radomskiego i tych, którzy przewinęli się przez rodzinną parafię, szczególnie jako wikariusze. Mieliśmy wspólne tematy do omawiania ich dalszych losów, ich zdrowia i nowych placówek. Bardzo się cieszył, gdy mówiłem wiele dobrego o księżach, którzy pracowali jako jego wychowankowie. Gdy mówił o swoich kapłanach, czy problemach duszpasterskich, to podkreślał przede wszystkim to, co w nich dobre i twórcze.
Bp Piotr rzadko zabierał głos w dyskusjach w czasie obrad Konferencji Episkopatu. Więcej słuchał. Zabierał głos wówczas, gdy mowa była na temat formacji kapłanów. Po raz pierwszy dowiedziałem się od niego o Unii Apostolskiej Kleru. […] Zaprosił mnie też do wygłoszenia rekolekcji dla kapłanów Unii w Ołtarzewie. […]
Był […] biskupem, który budził podziw postawą skupienia i modlitwy. […] Można by nazwać go niezmordowanym w posługiwaniu. Może właśnie ta gorliwość apostolska stała się źródłem szczególnej łaski, jaką obdarzył go Zbawiciel w wyborze momentu zabrania go z tej ziemi do Ojca. Jako dobry pasterz zakończył życie na posterunku. Umarł pod koniec sprawowanej przez siebie Mszy św[iętej], po przyjęciu Komunii świętej. Wydaje się, że jest to dla kapłana szczególny przywilej złożyć ofiarę Ojcu Niebieskiemu razem z Chrystusem i w Chrystusie”.
P. Socha, Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski jako dyrektor krajowy Unii Apostolskiej w latach 1972-1980,
„Kronika Diecezji Radomskiej” 15(2006) nr 1, s. 117-123.

Koronacja obrazu Matki Bożej w Wysokim Kole, 18 VIII 1974 r. Po prawej stronie Sł. B. Kard. S. Wyszyńskiego (pod obrazem) stoi Sł. B. Bp P. Gołębiowski. Drugi z prawej strony (w górnym rzędzie) Bp P. Socha CM
Koronacja obrazu Matki Bożej w Wysokim Kole, 18 VIII 1974 r. Z kaplicy cudownego obrazu schodzą po schodach (od góry): Sł. B. Bp P. Gołębiowski, Sł. B. Kard. S. Wyszyński, Bp W. Wójcik i Bp P. Socha CM

Czcigidnemu Jubilatowi składamy najlepsze życzenia
i zapewniamy o modlitwie
przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra.


Zapraszamy Wszystkich na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Modlimy się tam też w intencji dzisiejszego Jubilata
Biskupa Pawła Sochy CM.
Zapraszamy – kliknij TUTAJ!

Przed laty biskupi polscy podpisali
bardzo ważny „Memoriał” do Pawła VI.
Wśród podpisujących go był Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.
Przeczytaj o staraniach, które zaowocowały ogłoszeniem
Maryi Matką Kościoła!
Kliknij TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz