„Majówka ze Sługą Bożym” – 10 maja

www.podlasie24.pl

Królowa Podlasia – Matka Jedności


– Kodeń


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Prawo nierozerwalnego związku między miłością Pana Boga i bliźniego wystąpiło w całym blasku w Niepokalanym Sercu Maryi. Tą samą miłością, którą darzy Pana Boga, Maryja obejmuje bliźniego, bez względu na to, do jakiej należy rasy, jakim mówi językiem, jakie ma usposobienie, jaką przedstawia wartość. W każdym człowieku Najświętsza Maryja Panna widzi obraz i podobieństwo Boże, rozpoznaje rysy Chrystusa Pana, ślady Jego trudów i krwi. Matka Najświętsza miłuje człowieka takiego, jakim jest, bo miłuje go w Bogu i dla Boga. Umiłowanie człowieka w Bogu stwierdza Maryja czynami. O Jej stosunku do ludzi w życiu codziennym poucza nas zachowanie się Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej. […] Obok uczynności – ofiara, poświęcenie się, jest znakiem prawdziwej, naprawdę szczerej i głębokiej miłości bliźniego. Matka Najświętsza złożyła niezmienną, bezcenną ofiarę dla dobra ludzkości. Stojąc pod krzyżem na Kalwarii ofiarowała dla zbawienia ludzi umiłowanego Syna swego. Oto najwyższy przejaw i dowód miłości Maryi ku ludziom! Oto szczytny wzór, według którego powinniśmy urabiać swe serca i czyny! […] Nie lekceważmy upomnienia najlepszej Matki! W sercach zakładajmy trwały fundament miłości bliźniego, która z Boga się poczyna i do Boga zdąża. Za przykładem Matki Najświętszej umiejmy w człowieku, w każdym bez wyjątku, choćby należał do wrogów naszych, dojrzeć oczyma wiary to, co w nim jest Bożego: nieśmiertelną duszę, naznaczoną znamieniem Krwi Chrystusowej. Wtedy bez trudności zrodzą się w naszych duszach życzliwe myśli i uczucia ku bliźnim. W ślad za życzliwością serca pójdą czyny nasze. Niekoniecznie jakieś wyszukane, niezwykle. Ale te codzienne, podyktowane szacunkiem, uprzejmością, dobrocią w codziennym obcowaniu z bliźnimi, przede wszystkim z domownikami” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 99-100).
Rozmyślanie nad życiem Maryi powinno kierować nas ku naśladowaniu Jej. Kochać Boga i człowieka, jak Ona – to ciągłe zadanie dla nas. Sprawdzian naszej miłości przynosi każdy kolejny dzień. Dziś, wpatrując się w postać Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności, prośmy o miłość do wszystkich, zwłaszcza do tych, którzy mieszkają z nami pod jednym dachem, tworzą naszą rodzinę, grupę, wspólnotę, parafię, Ojczyznę. Z wdzięcznością za miłość Maryi, módlmy się do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Matko łaski Bożej,              módl się za nami.
Matko nienaruszona,
Panno wsławiona,
Bramo niebieska,
Królowo Męczenników,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Z pełnym zaufaniem oddajemy się Tobie, Przeczysta Matko,
w dobrowolna niewolę miłości, prowadź, wspomagaj, uświęcaj,
uproś nam ducha ofiarnej miłości Boga i bliźnich”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, uproś łaskę zdrowia chorym, za których obiecałem modlitwę.
- Módlmy się za Majkę, która 13 maja przyjmie po raz pierwszy Chrystusa do swojego serca. Nasza Matko, chroń ją i bądź zawsze blisko.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.
- Kochana Mateczko, miej w opiece moją rodzinę. Proszę o pomoc w uzdrowieniu relacji i nawrócenie dla bliskiej osoby. Proszę, żeby zła osoba, która namieszała w życiu opamiętała się i przestała działać na szkodę naszej przyjaźni. Matko Pięknej Miłości, Tobie ufam i błagam o pomoc.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


3 komentarze:

  1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  3. Pani moja. Maryjo. Matko Bożą. Atakują mnie mężczyźni mojego życua: mąż i ojciec. Błagam Cię pomóż mi to przetrwać aby się nawrócili bo szatan opętał ich duszę. Dzìś jestem sama ale wiem że zaopiekujesz sie mną. Nie opuszczaj mnie prosze..

    OdpowiedzUsuń