„Majówka ze Sługą Bożym” – 14 maja


Matka Boża – Jutrzenka Nadziei


- GrodowiecSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Nadzieja stała się w życiu Maryi płomiennym porywem, zdążającym do tego: by posiąść Pana Boga, dobro najwyższe, szczęście bez miary. By osiągnąć stopień świętości, jaki odpowiada zamiarom Bożym. By we wszystkim wiernie spełnić wolę Najwyższego Pana. Jednocześnie nadzieja była dla Maryi niewyczerpanym źródłem mocy w dążeniu do spełnienia myśli Bożej. Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach, lecz przede wszystkim liczyła na pomoc Bożą. […] Najcięższą próbą dla Nadziei Maryi była Kalwaria, widok przybitego do krzyża Jezusa. A przecież i wtedy, chociaż uczniowie Chrystusowi zwątpili, Maryja ufała, że spełnią się obietnice Boże, Chrystus Pan zmartwychwstanie, Jego królestwo rozszerzy się po świecie. […] Maryja swym przykładem i wstawiennictwem rodzi i karmi Nadzieję chrześcijańską w duszach ludzkich. Ustawicznie kieruje myśli i pragnienia nasze do nieba, zwracając do nas wezwanie św. Pawła: «Co w górze jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest siedzący na prawicy Bożej, co w górze jest, nie co na ziemi» (Kol 3,1-2). Jak potrzebne nam to upomnienie, dziś, gdy ziemskie troski i zabiegi pochłaniają wszystkie siły nasze, przesłaniają najwyższy cel życia. Pośród prób i doświadczeń życiowych, jakich doznajemy, Maryja wlewa otuchę do naszych serc. Niedostatek w rodzinie, osobiste zawody, wewnętrzne zgryzoty, udręki, pokusy, upadki obezwładniają nas duchowo i podcinają nam korzeń cnoty Nadziei. Wszakże Matka Najświętsza nie pozwala popaść w rozpacz, lecz podtrzymuje chrześcijańską Nadzieję nawet przeciwko ludzkiej nadziei. […] Z modlitwą ufności łącz życie oparte na wiernym pełnieniu woli Bożej, a w Maryi znajdziesz Matkę świętej Nadziei” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 39-40).
Figura z Grodowca przedstawia Matkę Bożą oczekującą na narodzenie Chrystusa. W Nim wypełniają się nadzieje ludzi – nie tylko tych, którzy na przestrzeni wieków czekali na przyjście Mesjasza, ale wszystkich ludzi, także i nasze. Maryja jest Jutrzenką Nadziei – zwiastuje przyjście Chrystusa i Jego obecność. Zgadzając się na Bożą wolę zwiastowaną przez Bożego Posłańca w Nazarecie, wypełnia nadzieje ludzi pragnących bliskości Boga. Wpatrując się dziś w postać Jutrzenki Nadziei powierzmy Jej nasze nadzieje. Prośmy Matkę Bożą, by mówiła o nich Chrystusowi, którego nosi pod Sercem, i pozdrawiajmy Maryję tak bliskimi Jej słowami:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko nieskalana,                   módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,
Domie złoty,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Proroków,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Ty zaś Przeczysta i Niepokalana Matko Boża bądź nam Nadzieją,
która nigdy nie zawodzi!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji dzisiejszych Solenizantów: ks. Macieja Korczyńskiego i ks. Macieja Będzińskiego.
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Macieja Figasa (twórcy tej strony) w dniu imienin.
- Mateczko moja, proszę Cię o uzdrowienie mojego ojca z raka płuc.
- Proszę o łaskę, żebym miała środki na swoje utrzymanie, o uwolnienie z nałogów w naszej rodzinie, za Grzegorza, by Pan Bóg uzdrowił jego duszę i ciało.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej. Amen.
- Proszę o modlitwę o pogłębienie wiary mojej, moich rodziców, braci i bliskich mi osób.
- Mateczko Boża, proszę, weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych, i prowadź nas.
- Proszę Mateczko o zdrowie dla Kasi, bliskich oraz wszystkich chorych.
- Matko Nieustającej Pomocy, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Mateczko Boża, proszę, pomóż, by mąż i dzieci powróciły do Ciebie. Wskaż im właściwą drogę.
- Mateczko, ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i dziećmi nienarodzonymi.
- Mateczko Ukochana, weź pod swą opiekę moją rodzinę i znajomych.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi.
- Mateczko Ukochana, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły, by iść dalej.
- Matko Kochana, w Twoje ręce oddaję całą moją rodzinę, bliskich, znajomych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę i wszystkich modlących się za nas. Matko Boża, pomóż nam i miej nas w swojej opiece, proszę o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o porzucenie nałogów i uzależnień, o uzdrowienie ciała i duszy, o dobrą pracę, zgodę i jedność w rodzinie. Matko Boża, prowadź nas do Jezusa.
- Chcę się zmienić, pomóż mi, Matko Boża.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Mateńko, proszę o wielką wiarę i ufność dla mojej Mamy, potrzebne zdrowie i siły, aby zaczęła wierzyć, że jej modlitwy będą wysłuchane. Proszę za Tatę i Brata, o przemianę ich serc i przebaczenie.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej… Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i cała rodzinę. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

„Dokąd idziesz?”
- to pytanie stawiał nam wczoraj Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.
Zapraszamy do tej pięknej refleksji – znajdziesz ją TUTAJ.


11 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamuniu Kochana oddaję Ci całą moją rodzinę, bliskich, znajomych, wspólnotę, proszę o uzdrowienie Karoliny, o zdrowie dla duszy i ciała dla całej naszej rodziny, proszę o dobrą pracę, o owoce i dary Ducha Świętego. Mamuniu polecam Twej matczynej opiece rodzeństwo, rodziców, Anetę, Przemka wraz z rodzinami. Maryjo prowadź nas do Jezusa.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo proszę wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża, odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi droogę do Niego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mateczko pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę bliskich, znajomych i wszystkich ludzi prowadź nas do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko Ukochana ulituj się nad chorymi niepełnosprawnymi dodaj im siły,weź ich pod SWĄ opiekę

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Boża proszę za mężem i dziećmi by się nawrócili

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Nieustającej Pomocy pomóż duszą w czyśćcu cierpiącym i dziećmi nienarodzonymi

  OdpowiedzUsuń
 11. Dziękuję Tobie Mateczko za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz bliskich do Twojego Syna

  OdpowiedzUsuń