„Majówka ze Sługą Bożym” – 15 maja

Fot. Ks. Tomasz Lis

Matka Boża z Dzieciątkiem


- Katedra SandomierskaSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Pisarze kościelni nazywają Maryję Matką Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus zostawił w Najświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina Ciało i Krew, które wziął z Maryi. […] Wprawdzie wieczorem Wielkiego Czwartku nie widzimy w Wieczerniku Maryi. Niepokalana Matka Boża, zawsze najściślej zjednoczona z umiłowanym Synem, łączyła się z Nim myślą i sercem […]. Po Zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie, spełniając nakaz Boskiego Mistrza, zbliżali się do ołtarzy, aby sprawować Najświętszą Ofiarę. Maryja wiernie uczestniczyła w Chrystusowej niekrwawej Ofierze. Któż lepiej od Matki Najświętszej pojmował tę tajemnicę wiary? Stojąc na Kalwarii pod krzyżem, Maryja najgłębiej przeżyła całopalną ofiarę Jezusa z Ciała i Krwi. Najlepiej spośród ludzi rozumiała, ponowienie tej ofiary pod postaciami chleba i wina w każdej Mszy świętej. Uczestnicząc we Mszy świętej, Maryja z Chrystusową ofiarą łączy ofiarę Niepokalanego Serca swego: przeżyte boleści, codzienne modły, ciche prace, wyrzeczenia, a nade wszystko swą żarliwą miłość ku Panu Bogu i ludziom. […] Maryja pamięta o wszystkich swych dzieciach duchowych w modlitwie, jaką zanosi podczas niekrwawej Ofiary. Szczytem udziału Maryi w ofierze Mszy świętej była chwila Komunii świętej. W czyjej duszy Jezus znajdował milsze mieszkanie? Czyje serce oczekiwało Go z gorętszym pragnieniem? Nieskalane najlżejszym pyłem niedoskonałości moralnej Serce Maryi, ożywione wiarą, umocnione nadzieją, trawione ogniem miłości, z niewypowiedzianą tęsknotą pragnie zjednoczenia z Chrystusem Panem. A kiedy utajony Bóg miłości zstąpił do przeczystego Serca swej Matki, wówczas pogrążała się Ona w głębokiej modlitwie dziękczynnej. Zawsze pełna łaski wciąż rośnie w miłości Bożej. I następną Komunię świętą gorętszym sercem przyjmuje. Życie eucharystyczne Maryi – to Jej osłoda w latach, jakie spędza na ziemi od Wniebowstąpienia Jezusa do swego chwalebnego Wniebowzięcia. […] Dla nikogo w tym stopniu, co dla Maryi, Eucharystia nie stała się zadatkiem i przedsmakiem wiekuistej chwały. I my mamy łaskę obcowania z Chrystusem Panem żyjącym w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. […] Wzorem i Mistrzynią głębokiego życia eucharystycznego niechaj nam się stanie Przeczysta Matka Boża. Za Jej przykładem bierzmy udział we Mszy świętej, która jak jest Chrystusową, podobnie jest naszą Ofiarą. […] Razem z kapłanem i za jego pośrednictwem składajmy na ołtarzu swe troski, bóle, radości, modlitwy, prace, myśli, pragnienia, potrzeby swoje i bliźnich. Posilajmy często, nawet codziennie, swe zgłodniałe dusze Komunią świętą” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 153-154).
Po ponownym zamieszkaniu w Sandomierzu w 1951 r. Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski zazwyczaj celebrował Msze święte przy swym ulubionym bocznym ołtarzu z lewej strony prezbiterium pięknej Katedry Sandomierskiej. Znajduje się w nim łaskami słynący wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, a w zwieńczeniu obraz Chrystusa Boleściwego. Wpatrując się w oblicze Matki Bożej, która przez lata była dla Sługi Bożego Mistrzynią wskazującą na Chrystusa, prośmy, byśmy każdego dnia coraz mocniej związywali się z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Módlmy się, abyśmy jak Biskup Piotr, nauczyli się całe nasze życie – aż do ostatniego momentu – związywać z Eucharystią. Wraz ze Sługą Bożym wołajmy do Matki Bożej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,              módl się za nami.
Matko Zbawiciela,
Wieżo Dawidowa,
Królowo Patriarchów,
Królowo Apostołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła,
najściślej zjednoczona z Jezusem Chrystusem
w Jego cierpieniach i w niebiańskiej chwale,
prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mamuniu Kochana, oddaję Ci całą moją rodzinę, bliskich, znajomych, wspólnotę, proszę o uzdrowienie Karoliny, o zdrowie dla duszy i ciała dla całej naszej rodziny, proszę o dobrą pracę, o owoce i dary Ducha Świętego. Matko Boża, polecam Twej matczynej opiece rodzeństwo, rodziców, Anetę, Przemka wraz z rodzinami. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
- Kochana Mateczko, pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę bliskich, znajomych i wszystkich ludzi. Prowadź nas do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
- Mateczko Ukochana, ulituj się nad chorymi, niepełnosprawnymi. Dodaj im siły, weź ich pod swą opiekę.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę za mężem i dziećmi, by się nawrócili.
- Mateczko, uzdrów moje ciało i duszę, dodaj siły.
- Matko Nieustającej Pomocy, pomóż duszom w czyśćcu cierpiącym i otocz opieką dzieci nienarodzone.
- Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszystko i proszę: prowadź mnie i moją rodzinę oraz bliskich do Twojego Syna.
- Mateńko, proszę Cię o dar bojaźni Bożej, pokory, miłości, wzruszenia serca mojemu mężowi. Kocham Cię.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Ołtarz, przy którym Sł. B. bp P. Gołębiowski przez lata celebrował Msze święte (fot. Ks. T. Lis)

13 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko ratuj!Zawierzam się Tobie Mateczko i błagam o wstawiennictwo do Twojego Syna!

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu Kochana proszę Cię prowadź moją rodzinę do Jezusa, proszę o zdrowie duszy i ciała, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o porzucenie nałogów i uwolnienie z uzależnień, o uzdrowienie Karoliny, o szczęśliwe i dobre rozwiązanie dla Ewy.

  OdpowiedzUsuń
 6. Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej… Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko, proszę o wielką wiarę i ufność dla mojej Mamy, potrzebne zdrowie i siły, aby zaczęła wierzyć, że jej modlitwy będą wysłuchane. Proszę za Tatę i Brata, o przemianę ich serc i przebaczenie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.

  OdpowiedzUsuń
 11. Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i cała rodzinę. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.

  OdpowiedzUsuń