„Majówka ze Sługą Bożym” – 16 maja


Matka Boża Bolesna


– Godów-KałkówSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W tajemnicę Chrystusowej miłości i ofiary najgłębiej wniknęła Jego Najświętsza Matka. […] W dniu Wielkiego Piątku – jest na kalwaryjskim wzgórzu, najbliżej krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. […] Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć. […] Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej. […] Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują w Ich cierpieniach. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych. Skwapliwie to miejsce zajmijmy. W duchu gorliwego wypełniania obowiązków życia chrześcijańskiego” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 65-66).
Na miejscu dzisiejszego Sanktuarium w Kałkowie w 1971 r. modlił się Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. Przez całe swe życie stał on wiernie obok Maryi pod Krzyżem Chrystusa. Bliskie były mu słowa, które Chrystus z Krzyża skierował do Maryi i do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19,27). W miejscu, gdzie dziś istnieje Sanktuarium, będące prawdziwym Miasteczkiem Matki Bożej, jeszcze 40 lat temu było szczere pole. Jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu ludzi i przez ludzi, którzy – jak umiłowany uczeń Chrystusa – „wzięli Maryję do siebie” (por. J 19,27)! Wpatrując się w Oblicze Matki Bożej Bolesnej z Sanktuarium w Godowie-Kałkowie, dziękujmy Jej za to, że jest naszą Matką i Królową. Z wdzięcznością pozdrówmy Ją dzisiaj:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Zbawiciela,                  módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Wyznawców,
Królowo Polski,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski,
prowadź nas drogą wyrzeczenia się i ofiary!”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji Ks. Prał. Marka Fitucha, w rocznicę święceń kapłańskich.
- Proszę w intencji uzdrowienia relacji w rodzinie, o przemianę serca Teresy wobec syna i synowej.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mateczko ratuj! Zawierzam się Tobie, Mateczko, i błagam o wstawiennictwo do Twojego Syna!
- Mamuniu Kochana, proszę Cię, prowadź moją rodzinę do Jezusa, proszę o zdrowie duszy i ciała, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o porzucenie nałogów i uwolnienie z uzależnień, o uzdrowienie Karoliny, o szczęśliwe i dobre rozwiązanie dla Ewy.
- Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej… Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Mateńko, proszę o wielką wiarę i ufność dla mojej Mamy, potrzebne zdrowie i siły, aby zaczęła wierzyć, że jej modlitwy będą wysłuchane. Proszę za Tatę i Brata, o przemianę ich serc i przebaczenie.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.
- Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

11 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamuniu Kochana proszę Cię o opiekę i błogosławieństwo dla całej moje rodziny, o zdrowie duszy i ciała, o dary i owoce Ducha Świętego, za znajomych, bliskich, o szczęśliwe i dobre rozwiązanie dla Ewy, za całą rodzinę o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o uzdrowienie Karoliny, o uzdrowienie i wyzwolenie nas z nałogów i uzależnień, zranień. Mamuniu pomóż, ratuj małżeństwo i rodzinę Ewy. Mamuniu proszę Cię pomóż nam i do syna swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu wypros U Boga laskę cudu narodzin zdrowego potomstwa jestem w ciąży bliźniaczej w tym że jedno dziecko obarczone jest wadą generyczna aby wyniki na które czekam dały nam nadzieję i aby wszystko dobrze się skonczylo

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu wypros U Boga laskę cudu narodzin zdrowego potomstwa jestem w ciąży bliźniaczej w tym że jedno dziecko obarczone jest wadą generyczna aby wyniki na które czekam dały nam nadzieję i aby wszystko dobrze się skonczylo

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę.Matko Bolesna ratuj w tej mojej niedoli,proszę wstaw się za mną do Twojego Syna Jezusa!!!

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę.Matko Bolesna ratuj w tej mojej niedoli,proszę wstaw się za mną do Twojego Syna Jezusa!!!

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję Maryjo za pierwszą komunie św.mojej wnuczki.Prowadz ją przez życie prostymi ścieżkami.

  OdpowiedzUsuń
 11. Zawierzamy Ci Matko naszego syna, który pogubił się.

  OdpowiedzUsuń