„Majówka ze Sługą Bożym” – 17 maja


 

Matka Boża „Ocalenie ludu rzymskiego”


- Bazylika Matki Bożej Większej – RzymSługa Boży Biskup Piotr uczył:
„W radosnej liturgii wielkanocnej Kościół święty nie pomija milczeniem Najświętszej Maryi Panny. Owszem, zwraca się do Niej słowami podniosłego pozdrowienia: «Regina coeli laetare – Królowo nieba wesel się». Nie podobna wielbić Jezusa Zmartwychwstałego, a nie czcić Jego Przeczystej Matki. […] Ewangelia święta nic nie mówi, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. […] Ukazanie się Chrystusa Pana zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca. Boski Zbawca nie mógł znieść łez matki-wdowy z Nain, która szła za marami jedynaka. Zatrzymał pogrzebowy orszak, wskrzesił młodzieńca i oddał go matce jego, by ją pocieszyć. Jakżeż Pan Jezus, miałby nie ukazać się swej najmilszej Matce, którą ukochał ponad wszelkie stworzenie, w niebie i na ziemi? Czyż można przypuścić, by nie otarł Jej łez? Radości Maryi w dniu Zmartwychwstania nie da się porównać z przeżyciami innych. Apostołowie wątpili, szukali znaków, po których mogliby rozpoznać cud zmartwychwstania. Maryja wierzyła słowu Chrystusowemu bez cienia wątpliwości. Z niezachwianą nadzieją oczekiwała trzeciego dnia po śmierci Jezusa, jako chwili pełnego zwycięstwa. A na pierwszą wiadomość, że Jezus wstał z martwych, Maryja pogrążyła się w głębokim, a radosnym uwielbieniu Mądrości, Wszechmocy, Dobroci Bożej. Zawsze pełna łaski – teraz odczuwa nowy przypływ miłości Bożej i potężną a słodką moc pełniejszego zjednoczenia się z Jezusem. Radośnie przeżywa Jego zwycięstwo nad bramami piekła i śmierci. Pełna otuchy co do zmartwychwstania swych dzieci duchowych. Ogląda nieprzejrzane rzesze ludzi, stojących przed tronem Bożym w uwielbionych ciałach jaśniejących na podobieństwo chwalebnego ciała Chrystusowego. Maryja przeczuwa również chwilę swego wywyższenia, gdy przy boku Króla królów, jaśnieć będzie chwałą duszy  i ciała, Niepokalana-Wniebowzięta. […] W rozważaniu cudu zmartwychwstania umacniajmy wiarę […]. Ożywiajmy nadzieję. […] Rozpłomieńmy miłość Boga i bliźnich” („Kółko Różańcowe” 43(1952), s. 97-98).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej „Ocalenia Ludu Rzymskiego” w czasie swych studiów, a później, gdy jako biskup przybywał do Wiecznego Miasta. Maryja przestawiona na tej Ikonie trzyma na lewym ręku Dziecię Jezus, a drugą ręką Je obejmuje. Chrystus trzyma Ewangelię – Księgę życia. Ta ikona Maryi przedstawia Matkę Bożą bogato ubraną – nosi pierścień i naszyjnik z bogatym krzyżem. Jest Matką Króla królów i Pana panów. Jest Radosną Królową nieba. Radość wyjątkowo silnie związana jest z młodością. Ta Ikona Matki Bożej, wraz z Krzyżem Roku Świętego 1983, wyznacza szlak wędrówki młodzieży przez ziemię, poprzez kolejne stacje Światowych Dni Młodzieży. Prośmy dziś szczególnie w intencji ludzi młodych, aby zawsze wybierali Chrystusa, aby kierowali się w życiu Jego Ewangelią, aby za przewodem i pod opieką Maryi nieśli Chrystusa innym. Wołajmy do Matki Bożej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko najczystsza,                  módl się za nami.
Stolico mądrości,
Przybytku Ducha Świętego,
Gwiazdo zaranna,
Królowo wniebowzięta,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko
składamy nasze błagania, bole i udręki,
racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Matko Kochana, proszę Cię o opiekę i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, o zdrowie duszy i ciała, o dary i owoce Ducha Świętego, za znajomych, bliskich, o szczęśliwe i dobre rozwiązanie dla Ewy, za całą rodzinę o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o uzdrowienie Karoliny, o uzdrowienie i wyzwolenie nas z nałogów i uzależnień, zranień. Matko Boża, pomóż, ratuj małżeństwo i rodzinę Ewy. Maryjo, proszę Cię, pomóż nam i do Syna swego nas prowadź.
- Kochana Mamusiu, wyproś u Boga laskę cudu narodzin zdrowego potomstwa. Jestem w ciąży bliźniaczej, w tym że jedno dziecko obarczone jest wadą genetyczną, aby wyniki, na które czekam, dały nam nadzieję i aby wszystko dobrze się skończyło.
- Mateczko, dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę. Matko Bolesna, ratuj w tej mojej niedoli, proszę wstaw się za mną do Twojego Syna, Jezusa!
- Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Dziękuję, Maryjo, za Pierwszą Komunię świętą mojej wnuczki. Prowadź ją przez życie prostymi ścieżkami.
- Zawierzamy Ci, Matko, naszego syna, który pogubił się.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


10 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamuniu Kochana proszę Cię za całą moją rodzinę, rodzeństwo wraz z rodzinami, rodziców, chrześniaków, o wiarę, nadzieję i miłość, o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę, pomoc materialną, dary i owoce Ducha Świętego, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o porzucenie nałogów, uzależnień i zniewoleń, o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Polecam Tobie Mamuniu Anetę, Przemka wraz z rodzinami. Za dusze zmarłe i w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń