„Majówka ze Sługą Bożym” – 18 maja


 

Najświętsza Maryja Panna Królowa Różańca świętego

- Wysokie KołoSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Na całym świecie są głośne Sanktuaria Maryjne, jak Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii, Częstochowa w Polsce. Obok nich są inne, mniej znane, a przecież wsławione szczególną czcią i łaskawością Matki Najświętszej. Nasza polska ziemia usiana jest tronami Maryi Królowej. I diecezja Sandomierska szczyci się, że posiada liczne, słynące łaskami obrazy Najświętszej Maryi Panny. Do nich należy obraz Matki Bożej w Wysokim Kole. […] Przedstawiona w obrazie jako pełna powagi i dobroci Matka, na lewej ręce piastuje Dzieciątko Jezus, które prawą rączką błogosławi, a lewą podtrzymuje księgę. Natomiast Maryja w prawej trzyma kwiat róży, wśród liści i pąków, symbol modlitwy różańcowej oraz woni cnót chrześcijańskich, zwłaszcza miłości. […] Maryja, Najłaskawsza Matka, nie opuściła swego tronu królewskiego w Wysokim Kole i nie przestała pomagać swym dzieciom, które w Niej pokładają nadzieję. […] Nie poprzestaniemy jednak na włożeniu koron na głowę Jezusa i Maryi w Obrazie Wysokolskim. Wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Jego Matki okażemy czynami w codziennym naszym życiu. […] Różaniec święty, który łączy w sobie rozważanie tajemnic Chrystusowych z odmawianiem ustnych modlitw stanowi jakby streszczenie Ewangelii świętej. Wzniosłą, bogatą w treść i miłą modlitwę różańcową odmawiajmy przeto wspólnie w naszych ogniskach domowych. […] Niechaj w rodzinach naszych panuje Jezus Chrystus, Król miłości, a obok Niego Maryja Królowa serc! Stańmy się szczerymi pomocnikami Matki Kościoła w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Chrystusowego” (Maria spes nostra, s. 145-147).
Obraz w Wysokim Kole był drugim, po Studziannie, którego koronację przygotował Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. Modlił się przed nim i zależało mu na ożywianiu kultu Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole. Różaniec był ulubioną modlitwą Sługi Bożego. Znamienny jest zapis jego sekretarza, ks. prał. Tadeusza Wójcika, który pisał: „Przyszedłem […] do kaplicy trochę wcześniej. Biskup Gołębiowski już się modlił. Widziałem, z jaką wielką wiarą odmawiał różaniec. Bez przesady można powiedzieć, że widziałem tam człowieka świątobliwego, który z wielką prostotą i wiarą dziecięcą rozmawiał ze swoim Stwórcą. Niemal zawsze tak wyglądały modlitwy naszego Pasterza. Długo jeszcze nie opuszczaliśmy kaplicy trwając na modlitwie. O sobie mogę powiedzieć, że nie potrafiłem się w tym momencie modlić. Z zachwytem, a jednocześnie z pewnym zawstydzeniem obserwowałem modlącego się Księdza Biskupa. Tak pięknie modlącego się człowieka nie często można zobaczyć”. Wierzymy, że Sługa Boży i teraz modli się wraz z nami. Wpatrując się więc z zachwytem w bliski mu obraz Matki Bożej z Wysokiego Koła, wołajmy do Maryi:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,         módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,
Różo duchowna,
Królowo rodziny,
Królowo różańca świętego,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Królowo Różańca, Matko Miłosierdzia,
w Twoje dłonie składamy modlitwy i trudy nasze w posłudze miłości”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji pewnego młodego małżeństwa – o pokonanie przez nich kryzysu i w intencji dziecka, którego oczekują.
- Matko Boża, proszę przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra o wszelkie łaski dla Patrycji, w dniu jej urodzin.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mamuniu Kochana, proszę Cię za całą moją rodzinę, rodzeństwo wraz z rodzinami, rodziców, chrześniaków, o wiarę, nadzieję i miłość, o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę, pomoc materialną, dary i owoce Ducha Świętego, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o porzucenie nałogów, uzależnień i zniewoleń, o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Polecam Tobie, Matko Boża, Anetę i Przemka wraz z rodzinami. Za dusze zmarłych i w czyśćcu cierpiące.
- Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
- Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę jej pomagać. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


13 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego.Proszę, przepraszam i dziękuję...

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko dziękuję za łaski i opiekę nad nami!Mateczko proszę o ratunek i wstawiennictwo do Twojego Syna Jezusa Chrystusa w mojej prośbie...Jezu ufam Tobie!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu Kochana proszę Cię za całą moją rodzinę o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości. Maryjo do syna swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 6. Maryjo, Nasza Matko, dziękuję za zdrowie i opiekę nade mną i całą rodziną. Proszę Cię, o Przenajświętsza o łaskę wysłuchania intencji, Panu Bogu wiadomej, którą w sercu noszę. Bóg zna nasze Pragnienia, te godziwe, nie wywyższające nas; o Matko Boża wstawiaj się za tymi godziwymi naszymi pragnieniami, które mają na celu wzmocnić Naszą Wiarę - jeszcze bardziej i dać szczeście i spokój. O Jezu, Synu Maryji, proszę troszcz się Ty o Nas i nasze sprawy - Ty się tym zajmij; o św. Józefie dopomóż.
  Z Bogiem i Bóg zapłać.
  M.

  OdpowiedzUsuń
 7. - Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania - naszemu Synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.

  OdpowiedzUsuń
 11. Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę i nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.

  OdpowiedzUsuń
 13. Dziękuję Mateńko za udaną operację oka mojej Mamy. To już prawie 2 lata. Dziękuję za wstawiennictwo Sługi Bożego bp Piotra. Proszę o wielką wiarę dla niej i prawdziwą ufność w Twoją nieustanną opiekę.

  OdpowiedzUsuń