„Majówka ze Sługą Bożym” – 19 maja


Matka Boża Loretańska


- LorettoSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Po Wniebowstąpieniu Jezusa, Maryja występuje względem Apostołów jako ich Mistrzyni modlitwy. Wszak Matka Najświętsza przewodniczy podczas modlitw w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Św[iętego], a zarazem uczy, jak należy oderwać myśli od tego wszystkiego, co rozprasza, aby bez przeszkody zjednoczyć się z Panem Bogiem. Szczęśliwi Apostołowie, że mieli tak wspaniały wzór modlitwy przed oczyma! «Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusową i z braćmi Jego» (Dz 1,14). Modlitewne skupienie Maryi i nam udziela zbawiennej nauki. Jakże nam tej nauki potrzeba!” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 321).
Maryja – Oblubienica Ducha Świętego przewodzi dziś modlitwie całego Kościoła o dary Ducha Pocieszyciela. Już w Nazarecie Duch Święty zstąpił na Nią. Całe swe życie wędrowała w mocy Ducha. Po Wniebowstąpieniu trwała na modlitwie młodego Kościoła oczekującego na spełnienie się obietnicy danej przez Chrystusa. Może bez Jej obecności i modlitwy Apostołowie – jeszcze przecież wciąż wystraszeni – nie wytrzymaliby w Wieczerniku? I dziś Maryja przewodzi naszemu wołaniu: „Przyjdź, Duchu Święty!”. Wpatrując się w Jej postać z Loretto, nad którą umieszczono wyobrażenie Ducha Uświęciciela, pozdrówmy Maryję słowami przywołującymi tamto pierwsze obdarowanie łaską Ducha Świętego w Nazarecie:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko dobrej rady,                        módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Apostołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Niepokalana Matko Boża,
bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką
w czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego
oraz stosowania go w życiu!”

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O szczęśliwy powrót do zdrowia dla Alinki.
- O zdrowie, łaski i błogosławieństwo Boże dla syna Pawła i córki Oli.
- W intencjach Panu Bogu wiadomych.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu. miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego. Proszę, przepraszam i dziękuję
- Mateczko, dziękuję za łaski i opiekę nad nami! Mateczko, proszę o ratunek i wstawiennictwo do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa w mojej prośbieJezu, ufam Tobie!
- Matko Kochana, proszę Cię za całą moją rodzinę, o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości. Maryjo, do Syna swego nas prowadź.
- Maryjo, nasza Matko, dziękuję za zdrowie i opiekę nade mną i całą rodziną. Proszę Cię, o Przenajświętsza, o łaskę wysłuchania intencji Panu Bogu wiadomej, którą w sercu noszę. Bóg zna nasze pragnienia, te godziwe, nie wywyższające nas; o Matko Boża, wstawiaj się za tymi godziwymi naszymi pragnieniami, które mają na celu jeszcze bardziej wzmocnić naszą wiarę i dać szczęście i spokój. O Jezu, Synu Maryi, proszę, troszcz się Ty o nas i o nasze sprawy Ty się tym zajmij; o św. Józefie, dopomóż. M.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłobka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
- Mateńko Ukochana, dziękuję że zawsze jesteś z nami! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
- Dziękuję, Mateńko, za udaną operację oka mojej Mamy. To już prawie 2 lata. Dziękuję za wstawiennictwo Sługi Bożego bp Piotra. Proszę o wielką wiarę dla niej i prawdziwą ufność w Twoją nieustanną opiekę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

„Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba…
Zobacz też kilka kolejnych wpisów pozostawionych
przez nawiedzających grób Sługi Bożego.
Kliknij TUTAJ.
 

8 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 4. O łaskę wiary, nawrócenie dla Marioli, dary Ducha Świętego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski proszę Cię miej w swojej opiece całą moją rodzinę prosząc o zdrowie duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomoc materialną , o porzucenie nałogów uzależnień i zniewoleń, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, za nasze małżeństwa, rodzeństwo, rodziców, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości Duchu Świety przyjdź przez serce Maryi.

  OdpowiedzUsuń
 6. Maryjo, proszę, wspieraj mnie, bo często tracę nadzieję i wiarę w obliczu mojego życiowego krzyża. Odsuń ode mnie złe myśli, otwórz moje serce na Boga i wskaż mi drogę do Niego. Proszę, przepraszam i dziękuję…

  OdpowiedzUsuń
 7. O zdrowie, zgodę i Boże Blogoslawienstwo w intencji Tobie wiadomej ...

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Przenajświętsza proszę, oddawaj nas i nasze troski Sercu Jezusa. Przyjdź Duchu Święty i obdarz nas wszystkich swoimi darami.

  OdpowiedzUsuń