„Majówka ze Sługą Bożym” – 23 maja


Matka Boża Kalwaryjska


- Kalwaria Zebrzydowska


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Maryja została prawdziwie Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najświętsza Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój! Ona w zaciszu nazaretańskiego domu razem ze św. Józefem wydaje Bogu-Człowiekowi polecenia, rozkazy. A Pan Jezus z uległością je wypełnia. Nic przeto dziwnego, że Maryja odbiera cześć, jaka przysługuje Matce Syna Bożego. […] Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym. […] Czciciele Maryi, zwłaszcza wy, którzy jesteście zrzeszeni w Kółkach Różańcowych, macie w dobie dzisiejszej zaszczytne zadanie przyśpieszenia kornymi modłami godziny triumfu Maryi i sprawy Królestwa Bożego. […] Z wielką czcią weźmy do rąk twarde ziarna różańcowe, w duchu wiary je przesuwajmy, a usta nasze z obfitości serca, wezbranego miłością ku Maryi, niechaj śpiewają ku Jej czci nowy hymn uwielbienia, wypowiadany w prostych, a porywających słowach Pozdrowienia Anielskiego. Te słowa głoszą nam niezrównany majestat Przenajświętszej Matki Bożej: Jej wielkość, świętość, potęgę wstawiennictwa. […] Nie doznamy zawodu. Pani i Królowa nasza, Matka Syna Bożego, miłosierne oczy swe zwróci na nas, okaże nam swe zmiłowanie” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 265-266).
Maryja z woli Bożej została Matką Zbawiciela. Zwiastowanie zmieniło Jej plany na życie i może udaremniło marzenia. Bóg obdarzył ją największym Skarbem - swoim Synem, Jezusem Chrystusem. Wzrastał w domu Maryi i Józefa. Ileż rozmów z Maryją wpisało się w lata życia Jezusa w Nazarecie! Jak wielka więź miłości łączyła Matkę z Synem! Życie nasze powinno być ciągłym pogłębianiem miłości do Boga. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski widział w Maryi wspaniałą Przewodniczkę po drogach życia i doskonalenia miłości do Boga i ludzi. Oddając cześć Matce Bożej Kalwaryjskiej wspomnijmy na te słowa Sługi Bożego i z nadzieją wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Zbawiciela,               módl się za nami.
Bramo niebieska,
Ucieczko grzesznych,
Królowo Proroków,
Królowo wniebowzięta,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Niepokalana Dziewico Maryjo, prowadź nas do Jezusa,
który jest Prawdą, Drogą i Życiem”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Święta Maryjo, proszę, żebym  się nie denerwował na egzaminie na prawo jazdy, abym zdał egzamin na prawo jazdy. Proszę, mniej moją rodzinę i przyjaciół w opiece.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mamuniu Kochana, proszę Cię o uzdrowienie ciała i duszy dla całej mojej rodziny, proszę o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o porzucenie nałogów, nawrócenie w rodzie, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, chorych, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę. Matko Boża do Syna swego nas prowadź.
- Mateczko ratuj! Ratuj, bo brakuje mi sił i tracę nadzieję. Błagam, wstaw się za mną do Twojego Syna Jezusa, w mojej intencji! O to proszę, Matko Miłosierdzia!
- Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź i błogosław mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i moimi podopiecznymi w szkole.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy wkrótce otrzymają sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy, ma bardzo dobre serce i wspaniale wypełnia swoje obowiązki nauczyciela. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i ucz mnie, jak mogę wspierać ją. Dziękuję za lepsze relacje i wysłuchane modlitwy.
- Mateńko, proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego żłóbka dla małej Patrysi, tak oczekiwanej. Obdarzaj ufnością i wiarą jej rodziców. Ucz ich odczytywać znaki Boże i zgadzać się z wolą Bożą.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Zapraszamy też do zapoznania się ze świadectwem
o Słudze Bożym Biskupie Piotrze Gołębiowskim.
Pochodzi ono od świętującego wczoraj 60. rocznicę święceń kapłańskich
Ks. Biskupa Pawła Sochy CM.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.


11 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo, przepraszam, proszę i dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę nad nami!!Mateczko proszę o siłę i nadzieję w tej mojej beznadziejnej sytuacji!Mateńko ratuj....bo ginę,brakuje mi siły.Jezu ufam Tobie!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Mamuniu Kochana oddaję Ci w opiekę całą moją rodzinę, bliskich, proszę za chorych , cierpiących, moją wspólnotę, samotnych, bezdomnych, za znajomych, za duchowieństwo, w intencjach Ojca Świętego, za rodziców, dzieci, młodzież, o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę. Maryjo ratuj nas, pomóż nam.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko weź pod swą opiekę moją rodzinę ,bliskich prowadź nas do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Boża proszę pomóż nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Boga

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Boża proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę bliskich prowadź by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 11. Kocham Ciebie Mateczko i dziękuję za wszystko

  OdpowiedzUsuń