„Majówka ze Sługą Bożym” – 24 maja


Matka Boża Serdeczna – Przedbórz


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Miłość Boża jest rzeczą najświętszą, najpiękniejszą, największą w sercu człowieka. Ma ona jednak różne stopnie i blaski. W jednej duszy Miłość Boża ledwie tli się, jak iskra w popiele, w innej – płonie jak pochodnia, a niekiedy przybiera postać potężnego ogniska, z którego tryskają płomienie, niosące szeroko światło i ciepło. Żadne jednak z serc ludzkich, wyjąwszy jedynie Najświętsze Serce Jezusowe, będące ogniskiem nieskończonej Miłości i Dobroci, nie goreje ogniem tak wielkiej i potężnej Miłości, co Niepokalane Serce Maryi, Przeczystej Bożej Rodzicielki. W Sercu Maryi Miłość Boża nie napotkała żadnej przeszkody. Nie podlega ono najmniejszej skazie, wolne od wszelkiego grzechu i niedoskonałości. Nie uwikłało się w jakiekolwiek przywiązanie ziemskie. Ani na chwilę nie było skrepowane obręczą samolubstwa. O ileż słuszniej, aniżeli Psalmista Pański, Najświętsza Maryja Panna, może zawołać: «Gotowe Serce moje, gotowe Serce moje» do miłowania Ciebie, Panie mój, Boże i Ojcze. […] Miłości Bożej Najświętsza Maryja Panna nie zamknęła wyłącznie w komorze serca  swego, lecz ujawniła ją w czynach codziennego życia. […] Jak dla Chrystusa Pana codziennym pokarmem duchowym było pełnienie Woli Ojca Niebieskiego, podobnie dla Maryi Wola Boża zawarta w przykazaniach, obowiązkach stanu, w radosnych i przykrych zrządzeniach Opatrzności była drogowskazem postępowania. Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drwa najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń. Jest tu już uprzednie wypełnienie Modlitwy Pańskiej: Bądź Wola Twoja! Jest tu całkowite zdanie się na Wolę Bożą” („Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 70).
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, naśladując Matkę Bożą, szukał zawsze woli Bożej. Uczył nas tego swym życiem pełnym ofiary i poświęcenia. Jako proboszcz w Baćkowicach w dramatycznych latach II wojny światowej, gdy śmierć zbierała obficie plony, on – widząc potrzebujących – nie wahał się: narażając swe życie przyjął na plebanię około dwustu osób i dbał o to, by przez kilka dni mieli pożywienie. Tamten czyn (a takich przykładów w życiorysie Sługi Bożego jest wiele) był jakby oddaniem swego serca w ręce Maryi, a przez Nią Chrystusowi. Wpatrując się dziś – we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – w piękne Oblicze Matki Bożej Serdecznej, Matki z sercem w ręku, której oddawał cześć także Sługa Boży bp Piotr, oddajmy w Jej ręce nasze serca. Niech mówi o nas swemu Synowi. Chrystusowi miłe są dary składane Mu przez Jego Matkę. A Ona łączy je z modlitwą. Prośmy Ją o to Matczyne i Serdeczne Pośrednictwo:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko przedziwna,                         módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,
Przybytku sławny pobożności,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Wyznawców,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Spraw, Dziewico Wspomożycielko,
by nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- W intencji wszystkich kapłanów – o świętość ich życia, o gorliwość i owoce posługi.
- O łaskę nawrócenia, opamiętania i powrotu na Bożą drogę …
- Maryjo, gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty. Proszę o szczególną opiekę i błogosławieństwo dla naszego syna i młodzieży dziś bierzmowanej o dary Ducha Świętego i otwarcie swoich serc, a także Rodziców oraz Rodzin i pielęgnowanie ich w życiu.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu. Miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Maryjo, przepraszam, proszę i dziękuję.
- Mateczko, dziękuję za dotychczasowe łaski i opiekę nad nami! Mateczko, proszę o siłę i nadzieję w tej mojej beznadziejnej sytuacji! Mateńko, ratuj…, bo ginę, brakuje mi siły. Jezu, ufam Tobie!
- Matko Boża, oddaję Ci w opiekę całą moją rodzinę, bliskich, proszę za chorych, cierpiących, moją wspólnotę, samotnych, bezdomnych, za znajomych, za duchowieństwo, w intencjach Ojca Świętego, za rodziców, dzieci, młodzież, o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę. Maryjo, ratuj nas, pomóż nam.
- Kochana Mateczko, weź pod swą opiekę moją rodzinę, bliskich. Prowadź nas do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Matko Boża, proszę, pomóż nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Boga.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych.
- Mateczko, pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę, bliskich. Prowadź by nie błądzić.
- Kocham Ciebie, Mateczko, i dziękuję za wszystko.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Zapraszamy też do refleksji nad dzisiejszą Ewangelią.
Przewodnikiem nam będzie Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.

13 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamuniu Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa , proszę za całą moją rodzinę, o zdrowie dla duszy i ciała, o uzdrowienie z uzależnień, zniewoleń, nałogów, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomoc materialną, o zgodę i jedność w rodzinach, uzdrowienie Karoliny, Kasi, za dzieci i młodzież, we wszystkich intencjach Ojca Świętego, za rodziców, rodzeństwo wraz z rodzinami, za Anetę, Przemka wraz z rodzinami, o wszelkie potrzebne nam łaski i Błogosławieństwo Boże na każdy dzień.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Cię Maryjo o wsparcie w walce ze złem, które mnie bezpośrednio dotyka, uzdrów moje serce, duszę, myśli, słowa i czyny. Przepraszam, proszę i dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę Cię Maryjo o łaskę pomyslnego leczenia Krystiana.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, trzymaj mocno za rękę mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Naucz nas służyć wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 11. Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateńko, proszę o pomoc w przyszłości małej Patrysi i jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochana Mateńko, proszę o pomoc dla Krysi, która zanosi do Ciebie wytrwale modlitwy i cierpi w trudnej sytuacji rodzinnej. Proszę o miłość w tej rodzinie, nawrócenie jej bliskich, przebaczenie i przemianę życia.

  OdpowiedzUsuń