„Majówka ze Sługą Bożym” – 25 maja


Matka Boża Pocieszenia


- Błotnica


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Czyż koronacja Obrazu Matki Bożej w Błotnicy, gdy czcimy godność królewską Chrystusa Pana i Maryi, nie zobowiązuje nas do budowy i rozkrzewiania królestwa Jezusa i Matki Najświętszej? Najpierw budujmy Królestwo Boże we własnych sercach, w życiu osobistym. Pielęgnujmy w duszach łaskę uświęcającą, przyjaźń z Jezusem Chrystusem. […] Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój, radość w Duchu Świętym. Budujmy królestwo Jezusa i Maryi w życiu naszym społecznym i narodowym. Aby to zadanie spełnić, trzeba podjąć walkę z wadami narodowymi: z lekkomyślnością, lenistwem, nieuczciwością, z pijaństwem i rozwiązłością. […] Nakazem chwili obecnej jest obrona młodego pokolenia przed zepsuciem moralnym. Młodzież dzisiejszą trzeba otoczyć czujną opieką rodzicielską, uświadamiać w sprawach wiary świętej, przygotować do życia rodzinnego! Zadaniem wielkim jest troska o to, aby nasze życie osobiste, rodzina, parafia, diecezja, Ojczyzna stały się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi. W tym apostolskim trudzie dopomoże nam Dziewica Wspomożycielka […]. Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach, jako Jej Pomocnicy w szerzeniu królestwa Jezusa i Maryi, królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości, pokoju. Oddajemy się Tobie, dziś Ukoronowana w Błotnicy Matko Boża Pocieszenia, Pani Ziemi Radomskiej. Posługuj się nami ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Maria spes nostra, s. 208-210).
Matka Boża czczona jest między innymi jako Pocieszycielka strapionych. Przychodzi nam z pomocą w tak wielu pokomplikowanych sytuacjach człowieczego losu. Wspiera nas swoją modlitwą i pomaga nam swoim przykładem. Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy był szczególnie bliski Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu. Przyszedł na świat w pobliskim Jedlińsku, wzrastał w blasku Błotnickiego Sanktuarium, często tam pielgrzymując. Jako dorastający chłopak został on cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej czczonej w tym właśnie Obrazie. Do końca życia zachował dla Niej ogromną wdzięczność. Dziś z wdzięcznością za piękne życie Sługi Bożego, dla którego Maryja zawsze była Nadzieją i z prośbami w naszych strapieniach, prosząc Matkę Pocieszenia o pomoc, módlmy się do Maryi:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Boża Rodzicielko,             módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno wsławiona,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo rodziny,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Posługuj się nami ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Najkochańsza Mateńko, proszę Cię o wstawiennictwo u dobrego Boga za moim mężem Piotrem o dobre wyniki biopsji oraz łaskę uleczenia z nowotworu żołądka, by mógł powrócić do zdrowia. Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję. Żona Monika.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Matko Boża, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa, proszę za całą moją rodzinę, o zdrowie dla duszy i ciała, o uzdrowienie z uzależnień, zniewoleń, nałogów, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomoc materialną, o zgodę i jedność w rodzinach, uzdrowienie Karoliny, Kasi, za dzieci i młodzież, we wszystkich intencjach Ojca Świętego, za rodziców, rodzeństwo wraz z rodzinami, za Anetę, Przemka wraz z rodzinami, o wszelkie potrzebne nam łaski i Błogosławieństwo Boże na każdy dzień.
- Proszę Cię, Maryjo, o wsparcie w walce ze złem, które mnie bezpośrednio dotyka, uzdrów moje serce, duszę, myśli, słowa i czyny. Przepraszam, proszę i dziękuję.
- Proszę Cię, Maryjo, o łaskę pomyślnego leczenia Krystiana.
- Kochana Mamusiu, dziękuję za powrót do zdrowia mojego syna, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.
- Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, trzymaj mocno za rękę mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Naucz nas służyć wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Daj jej ufność, wiarę i wsparcie w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.
- Mateńko, proszę o pomoc w przyszłości małej Patrysi i jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Zapraszamy też do refleksji Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego,
w związku ze wczorajszym świętem
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.


15 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w wswojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Mamuniu Kochana proszę Cię za całą moją rodzinę o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o wiarę nadzieję i miłość, o dobrą pracę, za osoby konsekrowane dzieci młodzież za wszystkich ludzi których Bóg stawia nam na drodze, proszę o uzdrowienie relacji, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o dobrych lekarzy i światło dla lekarzy. Za Ewę i jej rodzinę, za jej małżeństwo, za moją wspólnotę, Anetę, Przemka wraz z rodzinami. Maryjo Mamuniu Kochana do syna swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża Pocieszenia!!Mateczko najsłodsza ratuj i pociesz mnie w tej mojej niedoli!!!Przywróć mi siłę i nadzieję !!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę Cię, Maryjo, o wsparcie w walce ze złem, które mnie bezpośrednio dotyka, uzdrów moje serce, duszę, myśli, słowa i czyny. Przepraszam, proszę i dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie moją rodzinę i bliskich do siebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża proszę pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie wskaż drogę by nie błądzili

  OdpowiedzUsuń
 9. Ukochana Mateczko uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 10. Ukochana Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 11. Dziękuję Tobie Mateczko za wszystko i proszę prowadź nas grzesznych do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 12. Kocham Ciebie Mateczko ulituj się nad nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Ukochana bądź moją nadzieją i prowadź

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Boża proszę o szczęśliwą podróż dla Agnieszki i Jacka

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę Mateczko Ukochana o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń