„Majówka ze Sługą Bożym” – 26 majaMatka Boża Bolesna – Jastrząb


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo  do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27)” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 9).
W Dniu Matki wspominamy ten dzień, gdy Maryja pod krzyżem została ogłoszona Matką nas wszystkich. Dostrzegamy siebie w tamtej biblijnej scenie. Z wdzięcznością wpatrujemy się w Chrystusa, który dał nam Matkę. W tamtych dramatycznych chwilach Golgoty myślał o każdym z nas, spojrzał na nas i zwrócił się do nas ze słowami tego wzruszającego testamentu: „Oto Matka twoja”. Umiłowany uczeń Pana, stojący obok Maryi pod krzyżem Chrystusa, wziął Matkę do siebie. I to jest zadanie dla nas – na dziś i na każdy dzień! Uczyńmy wszystko, by Matka Boża czuła się dobrze w domu naszych serc! Niech w Dniu Matki nie zabraknie skierowania naszych myśli do Matki Boga i ludzi. Wpatrując się w Jej piękne Oblicze z cudownego jastrzębskiego wizerunku, z dziecięcą wdzięcznością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Maryjo,                                módl się za nami.
Matko Zbawiciela,
Przybytku Ducha Świętego,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo rodziny,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Módlmy się wzajemnie za siebie
o dar wytrwania w wierze świętej rzymskokatolickiej
aż do końca pielgrzymowania naszego na ziemi.
Wyjednaj nam ten dar Maryjo,
Dziewico Wspomożycielko, Matko wiary naszej!”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Za nasze Mamy – dla żyjących o wszelkie potrzebne łaski, a dla zmarłych o szczęście w Niebie.
- O opiekę Matki Kapłanów dla diakonów, którzy dziś otrzymują święcenia kapłańskie.
- W intencji Anny i Michała Ogorzałków w 6. rocznicę ślubu.
- Panie Boże, moja Kochana Mama miała tu, na ziemi, trudną drogę życia. Proszę, pozwól Jej cieszyć się radością w gronie Świętych.
- Kochana Mateńko, proszę o pomoc dla Krysi, która zanosi do Ciebie wytrwale modlitwy i cierpi w trudnej sytuacji rodzinnej. Proszę o miłość w tej rodzinie, nawrócenie jej bliskich, przebaczenie i przemianę życia.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Matko Boża, proszę Cię za całą moją rodzinę, o zdrowie dla duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość, o dobrą pracę, za osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, za wszystkich ludzi, których Bóg stawia nam na drodze, proszę o uzdrowienie relacji, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla lekarzy. Za Ewę i jej rodzinę, za jej małżeństwo, za moją wspólnotę, Anetę, Przemka wraz z rodzinami. Maryjo, Kochana Matko Boża, do Syna swego nas prowadź.
- Matko Boża Pocieszenia! Mateczko najsłodsza, ratuj i pociesz mnie w tej mojej niedoli! Przywróć mi siłę i nadzieję!
- Proszę Cię, Maryjo, o wsparcie w walce ze złem, które mnie bezpośrednio dotyka, uzdrów moje serce, duszę, myśli, słowa i czyny. Przepraszam, proszę i dziękuję.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


22 komentarze:

 1. Najświętsza Matko polecamy Ci dzis nasze kochane Annę i Zdzisławe. Dziękujemy za ich serce i miłość. Prosimy o zdrowie wszelkie łaski Błogosławieństwo i opatrzność.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamuniu dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o zgodę i jedność, o dobrą pracę, pomoc materialną o błogosławieństwo i opiekę ba każdy dzień dla całej mojej rodziny, rodziców, rodzeństwo wraz z rodzinami, o zdrowie dla duszy i ciała, o uzdrowienie Karoliny,Kasi, za dzieci i młodzież, Mamuniu Kochana weź nad pod swój opiekuńczy płaszcz weź nasze rodziny w swoje Matczyne ukochane ręce i do Jezusa nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie moją rodzinę oraz bliskich do Twojego Syna Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 7. Ukochana Mateczko uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana Mateczko proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Boga

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Boża weź nas pod swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę o zdrowie dla Kasi , bliskich i wszystkich chorych ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Ukochana ulituj się nad nami grzesznymi prowadź nas do Boga

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 13. Kocham Ciebie Mateczko bardzo i dziękuję za wszystko. Prowadź nas grzeszników do Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 14. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 15. Maryjo, dziękuję Ci za moja Mamusię. Za jej trud i poświęcenie, za jej spracowane ręce. Naucz mnie wdzięczności, umiejętności słuchania jej i gotowości na jej potrzeby.

  OdpowiedzUsuń
 16. Kochana Mamusiu, dziękuję Ci kolejną rocznicę święceń kapłańskich naszego syna, za jego powrót do zdrowia, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.

  OdpowiedzUsuń
 17. Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Naucz nas służyć wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

  OdpowiedzUsuń
 18. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.

  OdpowiedzUsuń
 19. Mateńko, proszę o pomoc w zorganizowaniu opieki małej Patrysi i nadziei dla jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.

  OdpowiedzUsuń
 20. Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 21. Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 22. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Dodaj jej siły i mocy Bożej, ufności, wiary i wsparcia w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń