„Majówka ze Sługą Bożym” – 27 maja


Najświętsza Maryja Panna Niepokalana

- Wyższe Seminarium Duchowne w RadomiuSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Maryja – prawdziwa Boża Rodzicielka – stała się Matką Najwyższego Kapłana, a jednocześnie Matką członków Mistycznego Ciała Chrystusowego, to jest ludzi, dla których zbawienia Jezus Chrystus poświęcił samego siebie. Wśród członków Mistycznego Ciała, którym jest Kościół święty, wyróżniające i zaszczytne miejsce przypada kapłanom. Chrystus Pan dopuścił ich do udziału w swym kapłaństwie oraz uczynił swymi zastępcami i przyjaciółmi, aby w Jego imieniu prowadzili dalej dzieło szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Kapłani, tak bliscy Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez swe powołanie i święcenia, mają szczególny powód do nazywania Maryi swą Matką. Pisarze kościelni zaznaczają, że kiedy Chrystus Pan z krzyża polecił opiece Maryi «ucznia, którego miłował»: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26), wówczas pragnął macierzyńskiej pieczy Najświętszej Panny powierzyć kapłanów wszystkich czasów. Matka Najświętsza przyjęła to ważne zadanie. […] Gdy opuściła ziemię i jako Wniebowzięta Królowa «jaśnieje chwałą ciała i duszy» w niebie, to bynajmniej nie przestała interesować się losami Kościoła świętego oraz Jego kapłanów. Wszak w nich widzi zastępców umiłowanego Syna swego! Papieże wszystkich czasów w najtrudniejszych dla Kościoła chwilach szukają pomocy w potężnym wstawiennictwie Matki Najświętszej i cześć Jej z wielką gorliwością szerzą wśród wiernych. Biskupi katoliccy, następcy Apostołów, do Maryi zwracają się o światło i pomoc w sprawowaniu władzy pasterskiej w diecezjach im powierzonych. Kapłani obierają sobie Maryję za najpewniejszą Przewodniczkę w życiu, jak trafnie wyraził się jeden z kaznodziejów: «Maryja pomaga zostać kapłanem». Kandydaci do kapłaństwa, klerycy z ufnością składają swą przyszłość w ręce Maryi. Matka Najświętszego Kapłana słusznie nosi miano Królowej duchowieństwa. […] Maryja uczy współpracy z kapłanami około szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz nieśmiertelnych. Myśl ta nie może być nam obojętna, bo sprawa Chrystusowa – to nasza sprawa […]. Maryja uczy modlitwy w intencji kapłanów. […] Troska o licznych, a pełnych ducha Bożego kapłanów, przenika coraz więcej do świadomości wiernych. Jest to troska zdrowa, święta, Boża! Niechaj przeto znajdzie swój oddźwięk w naszym sercu i życiu katolickim, a zwłaszcza w modlitwie różańcowej, którą często zanośmy w intencji sług ołtarza. Bądźmy przekonani, że każda cząstka, każdy dziesiątek Różańca świętego, ofiarowany za kapłanów, będzie miłym darem dla Niepokalanego Serca Matki Najwyższego Kapłana, Królowej duchowieństwa” („Kółko Różańcowe” 41(1950), s. 345-347).
Maj w wielu diecezjach jest miesiącem święceń kapłańskich i prymicji. Nowo wyświęceni księża na początku swej kapłańskiej posługi oddają się w opiekę Matki Bożej. Wielokrotnie w czasie formacji seminaryjnej odnajdywali w Niej wzór zgody na Boży plan, ponawianej po wielokroć. Zafascynowani Jej pięknem pragną odtwarzać je na drogach swego kapłaństwa. Słudze Bożemu bp. Piotrowi Gołębiowskiemu zawsze bardzo bliska była sprawa formacji alumnów i kapłanów. Jako ojciec duchowny seminarium promieniował na innych ojcostwem i świadectwem gorliwego kapłaństwa, gdy spalał się w służbie Boga i bliźnich. Wskazując alumnom Niepokalaną, jako wzór człowieka w pełni oddanego Bogu, wprowadził w sandomierskim seminarium duchownym Triduum przed uroczystością Jej Niepokalanego Poczęcia. Udzielając kiedyś święceń kapłańskich mówił do kandydatów: „Nie święcę was na 24 godziny, ale święcę was na całe życie”. Wpatrując się dziś wraz ze Sługą Bożym w postać Matki Bożej Niepokalanej, módlmy się w intencji wszystkich kapłanów, a zwłaszcza tych, którzy w tym roku otrzymują święcenia kapłańskie. Wołajmy do Matki Bożej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Panno wierna,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Królowo Apostołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Matko Najwyższego Kapłana,
w Twoje macierzyńskie dłonie składamy z ufnością
nasze seminarium, źrenicę oka i serce diecezji”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę uzdrowienia dla Kasi.
- Najświętsza Matko, polecamy Ci dziś nasze kochane Annę i Zdzisławę. Dziękujemy za ich serce i miłość. Prosimy o zdrowie wszelkie łaski, błogosławieństwo i opiekę Opatrzności.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamuniu dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o owoce i dary Ducha Świętego, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o zgodę i jedność, o dobrą pracę, pomoc materialną, o błogosławieństwo i opiekę na każdy dzień dla całej mojej rodziny, rodziców, rodzeństwa wraz z rodzinami, o zdrowie dla duszy i ciała, o uzdrowienie Karoliny, Kasi, za dzieci i młodzież, Kochana Matko Boża, weź nas pod swój opiekuńczy płaszcz, weź nasze rodziny w swoje Matczyne ukochane ręce i do Jezusa nas prowadź.
- Kochana Mateczko, dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie, moją rodzinę oraz bliskich do Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
- Ukochana Mateczko, uzdrów moje ciało i duszę. Dodaj siły by iść dalej.
- Kochana Mateczko, proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Boga.
- Matko Boża, weź nas pod swą opiekę.
- Matko Boża, proszę o zdrowie dla Kasi, bliskich i wszystkich chorych. Ulżyj im w cierpieniu.
- Mateczko Ukochana, ulituj się nad nami grzesznymi, prowadź nas do Boga.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Kocham Ciebie, Mateczko, bardzo i dziękuję za wszystko. Prowadź nas, grzeszników, do Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


5 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję Kochana Mamuniu za wszystkie otrzymane łaski proszę o Twoją matczyną opiekę nad moją rodziną, rodziców, rodzeństwo wraz z rodzinami, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, pomóż nam Maryjo w ciężkich chwilach, proszę Cię o pomoc materialną, o wyzwolenie z nałogów, Mamuniu proszę Cię o uzdrowienie relacji w rodzinie. Mamuniu polecam Tobie zmarłą ciocię i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń