„Majówka ze Sługą Bożym” – 28 maja


Matka Boża Szkaplerzna


- Daleszyce


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Jednym z licznych dowodów macierzyńskiej miłości Maryi ku nam jest ogólnie znany Szkaplerz karmelitański. Nazywamy go szatą Maryi. I słusznie. Bo, jak stare podanie niesie, sama Matka Najświętsza wręczyła Szkaplerz bł. Szymonowi Stock, generałowi zakonu Karmelitów, jako wyraz szczególnej opieki nad tymi, którzy ten święty znak nosić będą na sobie. Kto z rąk upoważnionego kapłana przyjmuje Szkaplerz, a następnie stale go nosi, ten zewnętrznie stwierdza, że chce należeć do sług i dzieci Maryi, którą obiera sobie za Panią, Opiekunkę i Matkę. Poddaje się pod Jej rozkazy, a w zamian oczekuje od Matki Najświętszej na ciernistej drodze swego życia podtrzymania, pomocy, pociechy. A Najświętsza Panna nie sprawia zawodu. Wzruszają nas opowiadania tych braci naszych, którzy podczas zawieruchy wojennej spędzili kilka lat na tułaczce pomiędzy obcymi, często stawali w obliczu groźnych niebezpieczeństw. A jednak szczęśliwie wrócili w progi rodzinnego domu. Najczęściej ukazują Szkaplerz lub Różaniec i mówią: «Wszystko zawdzięczam opiece Matki Najświętszej». Szkaplerz święty niesie ratunek. Przemawia do ciebie: Nie jesteś sam. Czuwa nad tobą najlepsza i najczulsza Matka. Nie pozwoli ci zginąć. Skąd pochodzi siła Szkaplerza świętego. Byłbyś w błędzie […] gdybyś medalik szkaplerzny uważał za jakiś znak czarodziejski, który sam z siebie chroni od złej przygody, a przynosi powodzenie i szczęście. Nie. Szkaplerza świętego nie można traktować jako talizmanu, od którego przesądnie oczekuje się odwrócenia nieszczęść, sprowadzenia pomyślności. Moc Szkaplerza świętego tryska z zasług i modlitw Matki Najświętszej, wspierającej w sposób szczególny tych, którzy poświęcają się Jej na wierną służbę. Moc Szkaplerza świętego opiera się na posłannictwie Kościoła świętego, który szkaplerze poświęca, błogosławi, przywiązuje do nich odpusty, wśród modlitw wkłada na wiernych. Moc Szkaplerza świętego pochodzi również z więzi społecznej, jaka łączy ze sobą członków rodziny karmelitańskiej. Nosząc Szkaplerz, uczestniczymy w modlitwach i dobrych uczynkach zakonników, zakonnic reguły karmelitańskiej oraz rozproszonych po całym świecie członków Bractwa Szkaplerza świętego. Moc Szkaplerza świętego przenika do dusz, które otwierają się dla działania Bożego i współpracują z darami nadprzyrodzonymi. Szata Maryi obowiązuje nas do uczciwego, czystego, świętego życia. Wręczając nam Szkaplerz, kapłan zwrócił do nas ważne upomnienie: Przyjmij… ten Szkaplerz poświęcony, prosząc Przenajświętszą Pannę, abyś przez Jej zasługi nosił go bez plamy. Nośmy przeto godnie, z radością i słuszną dumą Szkaplerz święty, jak to nam przekazali w spuściźnie ojcowie nasi. Nośmy go świadomie, z szacunkiem, w duchu wiary i pełnego oddania się Matce Najświętszej… bez plamy” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 185-186).
Matka Boża otacza nas nieustannie swą matczyną opieką i pomocą w wędrówce przez życie. W Lourdes czy w Fatimie przypominała nam o potrzebie nawrócenia, modlitwy i pokuty. Wskazuje nam również Różaniec i Szkaplerz święty, z których bogactwa i pomocy obficie korzystali Święci. Z czasów II wojny światowej zachowały się wspomnienia ludzi, którzy budowali się wiarą Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, wówczas ich proboszcza. Szedł z Różańcem do chorych, mimo zagrożenia życia na skutek strzelaniny. W jego sutannie dostrzegali śladu po kulach i czuli, że towarzyszyła mu szczególna opieka Boża. Kiedy indziej, gdy ojciec chorego dziecka chciał go odprowadzić, odpowiedział tylko wskazując na Różaniec: „Mam przewodnika, wy zostańcie przy dziecku”. Wpatrujemy się dziś z wdzięcznością w cudowny obraz Matki Bożej Daleszyckiej, która prawą ręką obejmuje Dzieciatko Jezus. W lewej ręce Maryja trzyma kwiat, być może różę. Wolno nam dziś dostrzec w nim symbol Różańca i Szkaplerza, które daje nam jako znak swej matczynej opieki. Dziękując za obecność Matki Najświętszej, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki, wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                               módl się za nami.
Panno łaskawa,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Ucieczko grzesznych,
Królowo Aniołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Matko łaski Bożej z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj!”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Dziękuję Kochana Mamuniu za wszystkie otrzymane łaski, proszę o Twoją matczyną opiekę nad moją rodziną, rodzicami, rodzeństwem wraz z rodzinami, proszę o zdrowie dla duszy i ciała, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę. Pomóż nam, Maryjo, w ciężkich chwilach, proszę Cię o pomoc materialną, o wyzwolenie z nałogów. Matko Boża, proszę Cię o uzdrowienie relacji w rodzinie. Polecam Tobie zmarłą ciocię i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
- Proszę, Mateczko Ukochana, o zdrowie dla Kasi i bliskich
- Mateczko Boża proszę o szczęśliwą podróż dla Agnieszki i Jacka.
- Mateczko Ukochana, bądź moją nadzieją i prowadź.
- Kocham Ciebie, Mateczko, ulituj się nad nami grzesznymi.
- Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszystko i proszę prowadź nas, grzesznych, do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Ukochana Mateczko, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych. Ulżyj im w cierpieniu.
- Ukochana Mateczko, uzdrów moje ciało i duszę, dodaj siły, by iść dalej.
- Matko Boża, proszę, pomóż by mąż i dzieci powróciły do Ciebie, wskaż drogę by nie błądzili.
- Mateczko Ukochana, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Kochana Mateczko, dziękuję Tobie za wszystko i proszę: prowadź mnie moją rodzinę i bliskich do siebie.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Dodaj jej siły i mocy Bożej, ufności, wiary i wsparcia w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Mateńko, proszę o pomoc w zorganizowaniu opieki małej Patrysi i nadziei dla jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.
- Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Naucz nas służyć wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.
- Kochana Mamusiu, dziękuję Ci za kolejną rocznicę święceń kapłańskich naszego syna, za jego powrót do zdrowia, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.
- Maryjo, dziękuję Ci za moją Mamusię. Za jej trud i poświęcenie, za jej spracowane ręce. Naucz mnie wdzięczności, umiejętności słuchania jej i gotowości na jej potrzeby.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

14 komentarzy:

 1. Proszę Matko Św spraw by nasze problemy dobrze się skończyły ,bym mogła załatwić pozytywnie sprawę na której odpowiedz czekam ,by moja rodzina była szczęśliwa.TOTUS TUS MARYJO

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko ukochana!Dziękuję za otrzymane łaski i opiekę.Mateczko dodaj mi siły i nadziei,bo już nie dam rady...ratuj mnie w tej mojej potrzebie!!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana proszę pomóż Kasi uzdrow ją

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża dziękuję Tobie za wszystko i proszę weź nas pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Boża proszę nawróc mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 10. Kocham Ciebie Mateczko i dziękuję Tobie za wszystko

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Nieustającej Pomocy pomóż nam grzesznym odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża proszę uzdrow Kasię i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochana Mateńko proszę Cię o opiekę dla Krysi w ważnych chwilach. Prozę o natchnienie i prowadzenie dla lekarzy podczas wykonywania operacji. Obdarz wszystkich pokojem i wiarą w Twoją opiekę.

  OdpowiedzUsuń
 14. Proszę o łaski potrzebne naszym rodzinom,proszę o rozwiązanie ważnej sprawy i wskazanie działań względem mojego syna

  OdpowiedzUsuń