„Majówka ze Sługą Bożym” – 29 maja


Matka Boża od Wykupu Niewolników, Matka Wolności


– kościół Sióstr Prezentek w KrakowieSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Wrażliwość Świętych na grzech, jako na zło, naruszające odwieczne prawa Boże, stanowi słaby obraz tego delikatnego i głębokiego odczucia zniewagi Pana Boga, jakie posiada Najświętsza Maryja Panna. Niedotknięta zmazą grzechu pierworodnego, wolna od najlżejszej winy i niedoskonałości, zawsze wierna służebnica Boża, Maryja rozumie złość grzechu, jak nikt inny, poza Bogiem-Człowiekiem. Widzi w grzechu bunt stworzenia przeciwko Najwyższemu Panu, nieuszanowanie względem Najświętszego Majestatu, niewdzięczność okazaną Największemu Dobroczyńcy, zatrute źródło różnorakiej nędzy, dotykającej rodzaj ludzki. W głębi swej niepokalanej duszy Maryja żywo odczuwa niegodziwość i brzydotę grzechu, pała ku niemu nienawiścią, odrazą, a serdecznie boleje nad spustoszeniem i zepsuciem wdzierającym się do dusz, niewiernych łasce Bożej. W modlitwach, jakie zanosi przed Tron Boży, Niepokalana Dziewica składa zadośćuczynienie znieważanemu przez ludzi Majestatowi Bożemu. Umiłowana Córa Boża pragnie przeprosić Ojca Niebieskiego za zniewagi, jakie Go spotykają ze strony marnotrawnych, niewdzięcznych sług i dzieci. Jako Matka wszystkich ludzi, pragnie od swych dzieci odwrócić gromy zasłużonego gniewu Bożego, aby sprowadzić do udręczonych serc strumienie przebaczenia i łaski. Maryja występuje przed Panem Bogiem jako Orędowniczka nasza, jako potężna Wynagrodzicielka za przewinienia nasze. Zadośćuczynienie, jakie składa za grzeszną ludzkość, łączy się ze  zbawczymi trudami i wysiłkami Chrystusa Pana […]. Przyjmując w dniu Zwiastowania godność Matki Odkupiciela świata, Maryja tym samym wzięła na siebie zadanie uczestniczenia w modłach, w pracach, w cierpieniach Baranka Bożego, który przyszedł na ziemię w celu zadośćuczynienia za grzechy wszystkich pokoleń ludzkich” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 68-69).
Od godziny Golgoty Maryja jest Matką wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest dla Niej ważny i drogi, bo odkupiony Krwią Jej Umiłowanego Syna. Maryja pragnie więc zbawienia wszystkich swych dzieci. Pragnie też ich wolności, bo „ku wolności wyswobodził nad Chrystus” (Ga 5,1). Wpatrujmy się w piękne oblicze Matki Bożej od wykupu niewolników, Matki Wolności. W XVII w. więzień skazany na śmierć wzywał pomocy Matki Bożej, a wówczas kajdany same spadły z jego rąk. Pozostały następnie zawieszone obok ołtarza z obrazem Matki Bożej i wiszą tam do dziś. Módlmy się dziś za ludzi zniewolonych grzechem, nałogami, zdaniem innych, modą, towarzystwem i wszelkimi innymi formami uzależnienia. Prośmy dla nich o wolność:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Boża Rodzicielko,             Módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Panno łaskawa,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Królowo rodziny,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O łaskę uzdrowienia za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra dla Kasi.
- Proszę o łaski potrzebne naszym rodzinom, proszę o rozwiązanie ważnej sprawy i wskazanie działań względem mojego syna.
-  Kochana Mateńko, proszę Cię o opiekę dla Krysi w ważnych chwilach. Proszę o natchnienie i prowadzenie dla lekarzy podczas wykonywania operacji. Obdarz wszystkich pokojem i wiarą w Twoją opiekę.
- Mateczko Boża, proszę uzdrów Kasię i bliskich.
- Mateczko Nieustającej Pomocy, pomóż nam grzesznym odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Kocham Ciebie, Mateczko, i dziękuję Tobie za wszystko.
- Matko Boża, proszę uzdrów moje ciało i duszę, dodaj siły.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
Mateczko Boża, proszę nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Matko Boża, dziękuję Tobie za wszystko i proszę weź nas pod swą opiekę.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż Kasi uzdrów ją.
- Mateczko Ukochana! Dziękuję za otrzymane łaski i opiekę. Mateczko dodaj mi siły i nadziei, bo już nie dam rady… Ratuj mnie w tej mojej potrzebie!
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę, Matko Święta, spraw, by nasze problemy dobrze się skończyły, bym mogła załatwić pozytywnie sprawę, na której odpowiedz czekam, by moja rodzina była szczęśliwa. Totus Tuus, Maryjo.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


14 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o łaskę dla kolegi,by wzbudził w sobie szczerą skruchę za swe postępowanie

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Wolności ratuj mnie od mojego udręczenia....nie mam już siły..Mateczko ratuj!!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamuniu proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień, o zdrowie duszy i ciała, o zgodę i jedność, o dobrą pracę, pomoc materialną, za osoby konsekrowane, za Ojca Świętego, za dzieci i młodzież, za moją wspólnotę, za wszystkie dusze zmarłe i w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko proszę pomóż Kasi uzdrow ją ulżyj jej

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Boża proszę pomóż nam grzesznyn odnaleźć drogę do Syna Bożego

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę nawróc mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Boża dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomymi do Boga

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża proszę weź nas pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Boża proszę pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Ukochana proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń