„Majówka ze Sługą Bożym” – 30 maja

Fot. s. Aleksandra Nowak

Matka Boża Niepokalana


- Kaplica Sióstr Służek Najświętszej Mary Panny Niepokalanej w Mariówce


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
„Dla milionów i miliardów ludzi początek życia łączy się z twardą niewolą pod panowaniem szatana i grzechu. Najświętsza Maryja Panna, na mocy szczególnego przywileju Bożego stanowi wyjątek. Na progu swego życia odnosi zupełne zwycięstwo nad potęgami kłamstwa i złości. Szatan ani przez chwilę nie ma nad Nią władzy. Grzech w niczym nie przyćmił piękności duszy Maryi. Kto wypowie, w jak niezwykłych blaskach Bożej Mądrości, Potęgi i Miłości dokonało się zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy? Trzeba wniknąć w tajniki Jej duszy przeczystej, tak hojnie wyposażonej w nadprzyrodzone dary przez Najwyższego Pana. «Pełna łaski» – jak przystało na przyszłą Bożą Rodzicielkę, Oblubienica Ducha Świętego przyodziana w szaty zbawienia i ubiór sprawiedliwości, ozdobiona kosztownymi klejnotami łask Bożych. Niewiasta obleczona w słońce nieskończonej miłości Bożej ściera w proch moc szatańską, zwycięża. Zwycięstwo Niepokalanej jest zapowiedzią dalszego triumfu prawdy nad kłamstwem, dobrego nad złem, sprawiedliwości nas nieprawością, miłości nad samolubstwem. Ile razy to zwycięstwo ponawia się na terenie duszy ludzkiej? Pomyśl, ile razy w twojej duszy miłość Boża zwyciężyła powiew szatańskiej złości? Wspomnij na godzinę Chrztu świętego, gdy z «syna gniewu» stałeś się dzieckiem Bożym, żywą świątynią Ducha Świętego, dziedzicem Królestwa niebieskiego. Wspomnij na godzinę łaski nawrócenia, gdy po udrękach i poniżeniu marnotrawnego syna postanowiłeś wrócić do przytulnego domu Ojca. I tym razem przy twardej kratce konfesjonału zwyciężyła w tobie wypróbowana broń Niepokalanej Dziewicy: miłość Boża. Ale to – nie wszystko. Zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy ponawia się codziennie w Twym sercu, ile razy wsparty Bożą mocą, opierasz się poruszeniom pychy, chciwości, lenistwa, samolubstwa, aby coraz wyżej i wyżej wspinać się na szczyty oddania się całopalnego Panu Bogu i bliźnim z najczystszej miłości za cenę poświęcenia samego siebie. Co za piękny, porywający urokiem świat, ukryty we wnętrzu duszy, to ciągłe dążenie w górę śladami Niepokalanej Matki! Zwycięstwo naprawdę godne pożądania i wysiłku!” („Kółko Różańcowe” 38(1947), s. 242-243).
Wpatrujemy się dzisiaj w Niepokalaną Matkę Boga, by zachwycić się na nowo Jej świętością, ale także by uczyć się od Niej życia wiarą, nadzieją i miłością. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zachęca nas dzisiaj do praktykowania w różnych momentach naszego życia i każdego dnia „Zwycięstwa Maryi”. Bez wątpienia najwspanialszym prezentem dla Matki Bożej będzie naśladowanie Jej. Już dzisiaj ofiaruj Maryi swe zwycięstwo nad grzechami, wadami i zaniedbaniami. Każde zwycięstwo będzie Jej bardzo miłe. Prosząc o siłę i Jej pomoc w naszym codziennym „wspinaniu się na szczyty oddania się całopalnego Panu Bogu i bliźnim” wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Chrystusowa,                                          módl się za nami
Matko najczystsza,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo Dziewic,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra prosimy o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Kasi.
- Proszę Cię Mateńko o uwolnienie dla mojego męża, aby miłość na nowo zapanowała między nami i nie doszło do rozwodu.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę o łaskę dla kolegi, by wzbudził w sobie szczerą skruchę za swe postępowanie.
- Matko Wolności, ratuj mnie od mojego udręczenia... Nie mam już siły... Mateczko ratuj!!!
- Kochana Matko, proszę Cię o opiekę nad moją rodziną, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień, o zdrowie duszy i ciała, o zgodę i jedność, o dobrą pracę, pomoc materialną, za osoby konsekrowane, za Ojca Świętego, za dzieci i młodzież, za moją wspólnotę, za wszystkie dusze zmarłych i w czyśćcu cierpiące.
- Kochana Mateczko, proszę pomóż Kasi, uzdrow ją, ulżyj jej.
- Mateczko Boża, proszę, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Syna Bożego.
- Mateczko Ukochana, proszę, nawróc mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Mateczko Ukochana, uzdrow moje ciało i duszę.
- Matko Boża, dziękuję Tobie za wszystko i proszę: prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomych do Boga.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone.
- Matko Boża, proszę, weź nas pod Swą opiekę.
- Matko Boża, proszę, pomóż mi. Ty wiesz.
- Mateczko Ukochana, proszę pomóż Kasi.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.


11 komentarzy:

 1. Mamuniu Kochana oddaję siebie i całą moją rodzinę w Twoje ukochane Matczyne ręce, proszę o zdrowie ciała, duszy, o charyzmaty, dary i owoce Ducha Świętego, proszę o dobrą pracę pomoc materialną, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, o uzdrowienie nas z nałogów i uzależnień, proszę za dusze zmarłe i w czyśćcu cierpiące, Maryjo Niepokalana proszę pomóż nam i do syna swego nas prowadź, polecam Maryjo bezdomnych, chorych, cierpiących i samotnych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 4. Kochana Mateńko dziękuję za szczęśliwą operację Krysi. Proszę o dalszą opiekę dla niej i jej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mamusiu, dziękuję Ci za kolejną rocznicę święceń kapłańskich naszego syna, za jego powrót do zdrowia, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Otwieraj nasze oczy i serca na wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Dodaj jej siły i mocy Bożej, ufności, wiary i wsparcia w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateńko, proszę o pomoc w zorganizowaniu opieki małej Patrysi i nadzieję dla jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 11. Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.

  OdpowiedzUsuń