„Majówka ze Sługą Bożym” – 31 maja

Fot. Ks. Mariusz Kołodziej

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca


- Rokitno


Sługa Boży Biskup Piotr uczył:
Im więcej człowiek uświadamia sobie związek z Panem Bogiem, tym lepiej rozumie obowiązek i potrzebę modlitwy. Najświętsza Panna wypełniała modlitwą dnie i godziny swego życia, bo w stopniu doskonałym zdawała sobie sprawę, jak bliski i dobry jest dla Niej Pan Bóg. W głębokiej pokorze ducha nazywa się niską służebnicą Bożą. W Panu Bogu uznaje swego Stwórcę i Najwyższego Zwierzchnika, od Którego w każdej chwili zależy, Któremu wszystko zawdzięcza, czym jest i co posiada. Z radością przeto wypowiada w kornych modlitwach swą zależność od Pana Boga. Z głębokim przekonaniem zapewnia, że we wszystkim chce być uległą świętej woli Bożej. Tyś moim Początkiem i najwyższym Celem życia – mówiła do Pana Boga. – Do Ciebie należę. Chcę zawsze pozostać Twoją własnością. Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmogącego. Czyż nie zawołała w Magnifikat: «Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię Jego» (Łk 1,49). Pokoju Jej duszy przeczystej nie mącił żaden cień grzechu. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego! […] Modlitwom Maryi przyświecają wielkie i szerokie cele: aby Pan Bóg, Ojciec miłosierdzia, był uwielbiony, aby na wszystkich ludzi z pokolenia na pokolenie spływały z nieba potoki światła, pociechy, pomocy, pokoju i szczęścia. Ile chwały przysporzyły Panu Bogu modlitwy Maryi? Ile dobrodziejstw i łask sprowadziły z nieba na ziemię? Matka Boża wzywa nas do udziału w swych modlitwach” („Kółko Różańcowe” 42(1951), s. 1-3).
Uwielbiamy dziś Boga za Jego wielką miłość i za to, że „wielkie rzeczy czyni nam Wszechmocny”. Uwielbiamy Go dziś wraz z Matką Bożą, zawsze otwartą na Jego wolę. Maryja stała się Świątynią Boga i Arką Przymierza, Monstrancją i Tabernakulum. Ona – Niewiasta Eucharystii wsłuchuje się w wolę Chrystusa i jest dla nas zawsze wzorem w jej wypełnianiu. Jednocześnie cierpliwie wysłuchuje naszych próśb i przedstawia je Bogu Wszechmocnemu. Wpatrujemy się dziś, w ostatnim dniu maja, z zachwytem w obraz Matki Bożej z Rokitna. Matka Najświętsza przedstawiona jest na nim z odsłoniętym uchem, Jej twarz jest lekko przechylona w lewą stronę, a oczy przymknięte. To obraz Matki Bożej zasłuchanej, cierpliwie słuchającej, gotowej nieustannie pomagać. Z ufnością przedstawiajmy Jej wszystkie nasze prośby i z wdzięcznością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Matko Kościoła,                              módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Przybytku Ducha Świętego,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Apostołów,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

Z utęsknieniem oczekujemy Cię, Matko – przybądź, nawiedź nas.
Przynieś nam Jezusa, naszego Zbawiciela, Światłość narodów!.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wyproś Kasi łaskę udanej operacji i pełnego powrotu do zdrowia.
- Mamuniu Kochana, oddaję siebie i całą moją rodzinę w Twoje ukochane Matczyne ręce, proszę o zdrowie ciała, duszy, o charyzmaty, dary i owoce Ducha Świętego, proszę o dobrą pracę, pomoc materialną, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, o uzdrowienie nas z nałogów i uzależnień, proszę za dusze zmarłych i w czyśćcu cierpiących. Maryjo Niepokalana, proszę, pomóż nam i do Syna Swego nas prowadź. Polecam, Maryjo, bezdomnych, chorych, cierpiących i samotnych.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił, proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mateńko, dziękuję za szczęśliwą operację Krysi. Proszę o dalszą opiekę dla niej i jej rodziny.
- Kochana Mamusiu, dziękuję Ci za kolejną rocznicę święceń kapłańskich naszego syna, za jego powrót do zdrowia, za wszystkich dobrych ludzi, którzy stają na jego drodze. Prowadź go i wspieraj, by był świętym kapłanem. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i proszę by wzrastała liczba osób, które się za nich modlą.
- Mateńko Ukochana, dziękuję, że zawsze jesteś z nami i nas prowadzisz! Dziękuję za uratowanie mojego serca. Proszę, prowadź mojego męża, dzieci, rodziców i całą rodzinę. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę za wszystkimi, którym kiedykolwiek obiecałam modlitwę i tym, którzy jej potrzebują. Otwieraj nasze oczy i serca na wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.
- Mateńko, proszę o pomoc dla Marty, która nie może znaleźć stałej pracy. Dodaj jej siły i mocy Bożej, ufności, wiary i wsparcia w każdej chwili. Błogosław jej rodzinę.
- Mateńko, proszę o pomoc w zorganizowaniu opieki małej Patrysi i nadzieję dla jej rodziców. Obdarzaj ich ufnością i wielką wiarą.
- Kochana Mateńko, proszę o błogosławieństwo dla Marty, jej przyszłej pracy i dla wszystkiego, co wydaje się teraz bardzo trudne. Wspieraj ją, dodawaj sił i uzdrawiaj. Błogosław całą jej rodzinę.
- Mateńko Kochana, proszę o błogosławieństwo, nadzieję i wsparcie dla Eli w jej trudnej sytuacji zdrowotnej oraz o dobrych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich, żeby pomogli jej, jak należy. Błogosław całej rodzinie i ożywiaj ich wiarę.
- Mamusiu, błogosław młodzieży, zwłaszcza tym, którzy otrzymali sakrament bierzmowania – naszemu synowi. Duchu Święty, obdarz ich swoimi darami. Przemieniaj młode serca i zbliżaj do Boga. Niech odpowiadają zawsze na Twe natchnienia.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Zapraszamy też do refleksji nad dzisiejszą Ewangelią.
Przewodnikiem nam będzie Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski.
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.

Od jutra zaczynamy
Nowennę za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra
przed jego urodzinami.
ZAPRASZAMY!

2 komentarze:

  1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami

    OdpowiedzUsuń