„Majówka ze Sługą Bożym” – 6 maja

www.reginamundi.info.jpg

Matka Boża Nieustającej Pomocy


– RzymSługa Boży Biskup Piotr uczył:
Słabe, bezradne dziecko, które stawia pierwsze kroki, potrzebuje czujnej i ustawicznej opieki matki. Dobra matka nie spuszcza oka z maleństwa, otacza je czułą troską, podtrzymuje, prowadzi. Trafnie ktoś powiedział, że wobec Pana Boga, my, ludzie, jesteśmy jak dzieci, które dopiero uczą się chodzić. Tak, jesteśmy słabi, niepewni, zatrwożeni. Tyle trosk nas przejmuje, tyle niepokojów dręczy, tyle niebezpieczeństw na nas czyha… Pomocy potrzeba nam, wiele pomocy! Kto nam jej udzieli? Jako odpowiedź na to dręczące pytanie niech nam posłużą słowa Psalmisty Pańskiego: „Podnosiłem oczy moje na góry, skąd mi przyjdzie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps. 120). Pan Najwyższy i Wszechmogący postanowił udzielać nam swej pomocy za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, która pomiędzy innymi tytułami posiada również tę piękną wzruszającą nazwę Matki Nieustającej Pomocy. […] Matka Najświętsza rozporządza potęgą, dorównującą Jej dobroci. […] Na chwilę nie słabnie zajęcie się Maryi naszymi potrzebami i bolączkami. Bez przerwy zanosi za nami błagalne prośby do Wszechmocnego swego Syna. I nieustannie zstępuje z nieba pomoc Maryi do podtrzymania nas na drodze obowiązku, codziennego krzyża, Bożego nakazu. […] Z niezachwianą ufnością zbliżajmy się do królewskiego tronu Matki Nieustającej Pomocy. Gdy wszystko cię zawiedzie – Ona pomoże. Przedstawiajmy Jej codzienne nasze troski i potrzeby. Ale też nie wahajmy się powierzać Jej wielkich spraw” („Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 158-159).
Zachęceni przez Sługę Bożego z tym większą wdzięcznością wpatrujmy się w Oblicze Matki Bożej z Czarnej. Dziękujmy za to, że prowadzi nas do Chrystusa; za to, że modli się za nas i otacza opieką. Dziękujmy za to, że jest naszą Wychowawczynią. Z dziecięcą miłością wołajmy do Niej:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta Panno nad pannami,                   módl się za nami.
Matko najmilsza,
Panno wierna,
Pocieszycielko strapionych,
Królowo Wyznawców,
Powtarzaj dziś często słowa modlitwy Sługi Bożego Biskupa Piotra:

W Twe macierzyńskie ręce, Królowo Różańca świętego,
Pocieszycielko strapionych,
oddajemy wszystkich udręczonych”.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:
- O wieczne szczęście dla zmarłego wczoraj śp. Ks. Kan. Tadeusza Skrzypczaka, proboszcza parafii pw. św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej.
- Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Mamuniu kochana, pomóż naszej rodzinie, zaprowadź nas do Jezusa, proszę o owoce i dary Ducha Świętego dla całej naszej rodziny, o dobrą pracę, o uzdrowienie nas z nałogów, chorób ciała i duszy, o uzdrowienie Karolinki, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości.
- Mateczko ukochana, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Matko Boża, proszę, nawróć mego męża i dzieci, by wrócili do Ciebie.
- Matko Boża, proszę, prowadź nas do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Proszę Ciebie, Mateczko ukochana, ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i dziećmi nienarodzonymi.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
- Dziękuję Tobie, Mateczko, za wszystko i proszę czuwaj nad moją rodziną i bliskimi.
- Mateczko, proszę nawrócić mego męża, by odnalazł właściwą drogę.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom)

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Zapraszamy też do komentarza Sługi Bożego bp. Piotra
do dzisiejszej Ewangelii.
Kliknij TUTAJ.

Dziesiątki oczu z podziwem patrzyło
na pełną skromności twarz Sługi Bożego…”

- relacja i zdjęcia z wizyty warszawskiego Oddziału PTTK 
przy chrzcielnicy bp. Piotra w Jedlińsku.

Kliknij TUTAJ.

15 komentarzy:

 1. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w Swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 3. Kochana Matuchno powierzam tobie moje zdrowie mych dzieci wnuków ludzi chorych cierpiących grzeszników

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Nieustającej Pomocy ratuj,ratuj mnie.bo już nie mam siły..zawierzam Mateczko siebie z moimi intencjami...Jezu ufam Tobie!!

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochana Mateczko proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Nieustającej Pomocy pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę pomóż Agnieszce odzyskać pieniądze

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Nieustającej Pomocy pomóż nam grzesznyn odnaleźć drogę Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Boża proszę pomóż duszą w czyśćcu cierpiącym i dziećmi nienarodzonymi

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Ukochana uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 13. Dziękuję zaTwe łaski i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 14. Dziękuję za Otrzymane Laski i proszę o dar życia w zgodzie z moja rodzina

  OdpowiedzUsuń
 15. Dziękuję za Otrzymane Laski i proszę o dar życia w zgodzie z moja rodzina o dar wybaczenia mi zadanych krzywd

  OdpowiedzUsuń