Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Duch Święty zstąpił!


„Już 10. dzień rozpoczął się od chwili, gdy apostołowie weszli do Wieczernika, aby wśród skupienia i modlitwy przygotować się na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, obiecanego im przez Jezusa Chrystusa. Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swojej obietnicy,
[…] Nad Wieczernikiem powstał szum gwałtowny, jak podczas silnej wichury. Fale tego szumu wypełniły dom cały, wstrząsając nim silnie i popłynęły nad Jerozolimą, dając znać mieszkańcom, że niezwykłe rzeczy dzieją się w Wieczerniku.
Wtem nowe zjawisko olśniło wszystkich. Zstąpił z nieba ogień, z którego biła oślepiająca jasność i buchał palący żar. Niezwykły ten ogień nie ogarnął bynajmniej swymi płomieniami Wieczernika, ale przybrał kształt rozdzielonych języków i w tej postaci zawisł nad głowami każdego z apostołów z osobna, oraz nad ich Królową i Matką, Najświętszą Maryją Panną. Duch Święty zstąpił.
Apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusową, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić rozmaitymi językami, wielbiąc Boga, głosząc chwałę Jego miłosierdzia nad ludzkością. Niezwykły szum oraz podniesiony głos modlących się apostołów sprawiły, że w stronę Wieczernika podążały gromady mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymów, przybyłych z dalekich krain do Miasta świętego na przypadające wówczas uroczystości żydowskie. Po chwili Wieczernik oblegały tysięczne tłumy, wśród których znajdowały się jednostki różnej narodowości, mówiące różnymi językami. Każdy z obecnych, ku swemu zdziwieniu, słyszał w swoim języku mowę apostołów. Cudowny dar języków, udzielony przez Boga apostołom, przekonał wielu obecnych, że uczniowie Jezusa Chrystusa są w posiadaniu prawdy Bożej, którą każdy winien przyjąć, kto pragnie zbawienia swej duszy. Tego samego dnia po kazaniu św. Piotra nawróciło się około trzech tysięcy osób. Dzień Zesłania Ducha Świętego stał się pierwszym dniem życia Kościoła Chrystusowego.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 23, s. 2
20 V 2018 r.

Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Dziś pielgrzymujemy
do Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela!
Kliknij TUTAJ.

„Nie wątpię, że Ojcze Diecezji, cieszysz się chwałą nieba…

Przeczytaj, co pisali nawiedzający grób Sługi Bożego Biskupa Piotra.

Zajrzyj TUTAJ.

10 komentarzy:

 1. Kochana Mateczko proszę nawrócić mego męża i dzieci by wrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę oraz znajomymi do Boga

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Boża proszę pomóż Agnieszce odzyskać pieniądze które pożyczyła

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko weź pod swą opiekę dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko Boża proszę wstaw się u Syna Bożego Jezusa Chrystusa za nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana kocham Ciebie , prowadź mnie uchron od wszelkiego zła

  OdpowiedzUsuń
 10. Pod Twą opiekę Mateczko oddaję moją rodzinę bliskich, znajomych

  OdpowiedzUsuń