Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Chrystus jest Kapłanem-Pośrednikiem


„Syn Boży w tej samej chwili, gdy stał się człowiekiem, został Kapłanem-Pośrednikiem między Ojcem Niebieskim a ludzkością. Zaraz w pierwszej chwili życia na ziemi Boskiego Zbawcy stosują się co niego prorocze słowa Psalmu: «Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka’» (Ps 110,4).
On jest Kapłanem Najwyższym, jedynym w Nowym Przymierzu. Wszyscy inni kapłani, jacy byli, są i będą w Kościele świętym, na mocy święceń uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa i w jego zastępstwie pełnią zadania pośredników między Bogiem a ludzkością. Ten nierozerwalny związek między Chrystusem a kapłanem katolickim wypowiadają wyraźnie słowa Boskiego Mistrza: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20,21). «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…» (Mt 28,19).
Jako Najwyższy Kapłan, Chrystus w imieniu Ojca swego nauczał ludzi, w co mają wierzyć, jak powinni postępować, aby mogli wejść do życia wiecznego. Kapłan katolicki w dalszym ciągu pełni nauczycielskie posłannictwo Chrystusa. «Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia» (Ps 22,23). […]
Pan Jezus nie tylko naucza w imieniu Ojca, ale ponadto rozdaje niebiańskie pomoce i łaski. Kapłańskim wpływem sięga do głębi dusz. Budzi je z martwoty, nawraca, odpuszcza im grzechy, zasila nadprzyrodzonymi darami. Z miłości ku duszom zostawia w Kościele «źródło wody żywej» – sakramenty święte. I powierza je pieczy kapłanów, by strumienie życia Bożego doprowadzali do poszczególnych członków Mistycznego Ciała Chrystusowego. […] Kto zliczy, ile darów Bożych dociera do ludzkich dusz za pośrednictwem namaszczonych rąk kapłana, udzielających błogosławieństwa, dokonujących różnych poświęceń! […]
Módlmy się w intencji kapłanów, aby zawsze byli wiernymi sługami Chrystusa Pana, gorliwymi szafarzami tajemnic Bożych”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 389-392.
24 V 2018 r.

Zapraszamy też na dzisiejszą „Majówkę ze Sługą Bożym”!
Dziś pielgrzymujemy do Przedborza.
Tam Matka Boża trzyma w dłoni serce!
Kliknij TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz