Księga wdzięcznością pisana

Fot. Ks. Stanisław Piekielnik

Z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością

za Jego wspaniałe i odważne życie


Kontynuujemy publikację wybranych wpisów osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra.

Wdzięczne za wiele otrzymanych łask przez wstawiennictwo Ukochanego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z serdeczną prośbą o dalsze wstawiennictwo u Boga.

[Podpisy 2 sióstr zakonnych]
[Listopad 1985 r.]
*          *          *

Z prośbą o wszelkie łaski u Boga za pośrednictwem Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z serdeczną prośbą o dalsze wstawiennictwo u Boga prosi rodzina N. i N. parafii Gielniów.

[5 podpisów]
[Listopad 1985 r.]
*          *          *

Proszę o wstawiennictwo i szybką beatyfikację Ks. bis[kupa] P. Gołębiowskiego.

[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]
*          *          *

Dziękuję Ks. Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu za odprawioną Mszę świętą w mojej intencji, o moje zdrowie.

[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]
*          *          *

Proszę o szybką beatyfikację Ks. Biskupa Gołębiowskiego.

[Podpis nieczytelny]
[Listopad 1985 r.]
*          *          *

Prosimy Boga w swych modlitwach o szybką beatyfikację Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego.

Elżbieta i Edward [N.N.]
5 listopada [19]85 r.
*          *          *

Prosimy P[ana] Boga o wstawiennictwo Ks. bp. P. Gołębiowskiego w pracy kapłańskiej.
[Podpisy 2 księży]
*          *          *

Nawiedziłem grób Ks. Bp. Piotra z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością za Jego wspaniałe i odważne życie kapłańskie i pasterskie.

[Ks. N.N. z Końskich]
12 XI 1985 r.

Pielgrzymując duchowo do grobu Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, pomódlmy się o jego rychłą beatyfikację:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!
 

Zapraszamy też do dzisiejszej modlitwy w ramach nowenny
przed urodzinami Sługi Bożego!
Kliknij TUTAJ.

Dotychczas przepisane wpisy modlących się przy grobie Sługi Bożego
znajdziesz TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz