Nowenna za przyczyną Sługi Bożego - 9


Dzień IX


Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem


Słowo Boże:Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się również w następujących intencjach:
- Sługo Boży Biskupie Piotrze, wyproś Kasi łaskę upragnionego zdrowia.
- Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Kochana Mamusiu, brakuje już sił. Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami. Kochana Mamusiu, nie pozwól zabrać nam naszego domu, miej moją rodzinę w swojej opiece. Kochany Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
- Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia.
- Miłosierny Boże, dziękuję Ci za opiekę błogosławieństwo i Twoją Opatrzność. Proszę, pomóż całej mojej rodzinie, miej nas w opiece. Proszę o Twoją łaskę uzdrowienia duszy i ciała, o dobrą pracę, wiarę, nadzieję i miłość. Proszę, bądź z nami. Abba, Ojcze.
- Ukochana Maryjo, powierzam Ci pielgrzymkę, wszystkich jej uczestników i każdy nasz krok. Proszę o dobre jej owoce. Weź wszystkie moje intencje i tych, których tam wiozę. Dziękuję, że zawsze jesteś z nami, że nas przemieniasz i prowadzisz do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję za moje serce.
- W naszych własnych intencjach…
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

Dziś wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
Zapraszamy do refleksji Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
„Z Maryją w herbie”!
Wystarczy, że klikniesz TUTAJ.

Zapraszamy też do refleksji Sługi Bożego nad wczorajszą Ewangelią,
w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.
Kliknij TUTAJ.

NIE ZAPOMNIJ!
Jutro przypadają 116. urodziny Sługi Bożego Biskupa Piotra!
Niech Cię nie zabraknie!
ZAPRASZAMY!
  

3 komentarze:

  1. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  3. Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia

    OdpowiedzUsuń