Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Przez Chrystusa Pana naszego


„Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby zadośćuczynić za nasze grzechy i wysłużyć nam dar życia Bożego oraz wszystkie łaski z nim związane. Pomyśl – mógł Pan Jezus jedną kroplą swej Krwi, jednym westchnieniem Najświętszego Serca swego zbawić świat, a postąpił inaczej.
Przez 33 lata znosił ubóstwo, niewygody, zmęczenie, prześladowania, aż wreszcie przybity do krzyża przelał wszystką swą Krew i złożył w ofierze całopalnej swe najcenniejsze życie Boga-Człowieka, byle tylko nam przywrócić prawo do utraconego życia Bożego. Jakiż to nadmiar miłości! Jaka obfitość miłosierdzia! Na krzyżu z otwartego boku Zbawiciela wytrysnęły nieprzebrane zdroje łask i błogosławieństw Bożych. Przez zasługi Chrystusa Pana, jak pisze św. Piotr Apostoł, «Bóg największe i kosztowne obietnice nam darował, abyśmy się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury». Przez Chrystusa Pana zdobyliśmy przystęp do skarbu życia Bożego. Przez Chrystusa Pana dokonuje się odpuszczenie grzechów i założenie Królestwa Bożego w duszy. Przez Chrystusa Pana otrzymujemy pomoc w pokusach, w cierpieniach, w pracach, aby wciąż pomnażało się w nas życie Boże. Przez Chrystusa Pana spływa do duszy wielki dar wytrwania, pieczęć życia chrześcijańskiego, które daje wstęp do domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. Wszystko, co w duszach wielkie, piękne, święte, to w nich powstaje i rozwija się przez Chrystusa Pana.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 37(1946), s. 167
8 VI 2018 r.

Zapraszamy też do dzisiejszej modlitwy w ramach nowenny
przed urodzinami Sługi Bożego!
Kliknij TUTAJ.

W niedzielę zapraszamy na 116. urodziny
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego!
Niech Cię nie zabraknie!
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz