Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Burzmy panowanie szatana, budujmy Królestwo Boże!

 
„Tłumy z podziwem uwielbiały moc i dobroć Jezusa. Dziwi nas natomiast, że w umysłach faryzeuszy mógł powstać złośliwy, a przy tym ciężko krzywdzący Chrystusa bluźnierczy zarzut, jakoby mocą czartowską wyrzucał szatana. Chrystus, który swą Boską mądrością przenika skrytości serc, odpowiada na tajemne myśli wrogów. […] Chrystus każe patrzeć na owoce swej działalności. Jakże one niepodobne do skutków postępowania szatana! Chrystus i szatan – to dwa wrogie, ścierające się ze sobą obozy. Szatan występuje zawsze przeciwko Chrystusowi i Jego świętej sprawie. Szatan rozprasza i rozbija tych, których Chrystus łączy i jednoczy. […]
Walka Chrystusa z szatanem świadczy o przyjściu na ziemię Królestwa Bożego. Walka ta zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Chrystusa w chwili, gdy za cenę własnej krwi i życia odkupił świat. Według mocnego wyrażenia św. Augustyna szatan od tej pory podobny jest do skrępowanego łańcuchem psa, który szczekać wprawdzie może lecz nie ukąsi, dopóki człowiek sam się doń nie zbliży. Niestety, ile to razy człowiek się zbliża! Dzieje się to w chwili zezwolenia na ciężki grzech. Każdy śmiertelny grzech burzy w duszy Królestwo Boże, zakłada – królestwo szatana, oraz wypisuje w sumieniu groźny wyrok wiecznego potępienia. […] Czyje królestwo: Boga czy szatana panuje w mym sercu? […] Burzmy panowanie szatana, budujmy Królestwo Boże. Jak kiedyś Chrystus wypędzał szatana z ciał opętanych ludzi, podobnie dziś kapłan, zastępca Chrystusa, w trybunale pokuty usuwa złego ducha z dusz skalanych grzechami, a wprowadza Boga. Jaka to łaska, jakie miłosierdzie Boże.
Korzystajmy z tej łaski, na spowiedzi świętej oskarżajmy się z grzechów szczerze i z głębokim żalem, a na pewno w chwili rozgrzeszenia przyjdzie do naszego serca Królestwo Boże.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 9, s. 2
10 VI 2018 r.

Dziś przypadają 116. urodziny Sługi Bożego Biskupa Piotra!
Niech Cię nie zabraknie!
Kliknij TUTAJ!
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz