Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Groby Apostołów zbliżają nas do Chrystusa Pana


„W dniu 8 listopada 1973 r. o godz. 9-tej przybyłem do Rzymu w towarzystwie ks. mgr. Tadeusza Wójcika, profesora naszego Seminarium Duchownego. Tego samego dnia udaliśmy się po południu do bazyliki św. Piotra, ucałowaliśmy stopę starożytnego posągu Księcia Apostołów i klęknęliśmy do modlitwy przy Jego grobie. W najbliższą niedzielę 11 listopada odprawiliśmy koncelebrowaną Mszę świętą przy grobie św. Pawła, w bazylice Apostoła Narodów, za murami miasta. Groby Apostołów Piotra i Pawła zbliżają nas do Chrystusa Pana, który powołał Piotra, aby stał się fundamentem i głową widzialną Kościoła, Pawła jako naczynie wybrane i narzędzie, by «poniósł imię Jezusowe do pogan, i królów, i synów Izraela» (Dz 9,15).
Groby te, sięgające korzeni Kościoła Chrystusowego, wzywają nas, abyśmy dziękowali Panu Bogu za dar wiary i błagali o wytrwanie w niej do ostatniego tchu życia. […]
W przeddzień wyjazdu z Rzymu, na zakończenie pielgrzymki udaliśmy się do grobu Księcia Apostołów na modlitwę, a opuszczając bazylikę, ucałowaliśmy stopę posągu św. Piotra Apostoła, żyjącego obecnie w Papieżu Pawle VI”.
Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski
„Odezwa po odbyciu pielgrzymki do Grobów Apostolskich”


Dziś przypadają imieniny Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego!

Pięknym sposobem złożenia życzeń Słudze Bożemu
będzie odmówienie Litanii do niego.
Wzywajmy jego wstawiennictwa w naszych intencjach:

Litania

do Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

„Niech Pan objawi Twą świętość,
by napełniała nas miłością i pokojem” - tak pisali studenci.
Zachęcamy do odczytania wpisów zostawionych
przy grobie Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego.
Kliknij TUTAJ!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz