Sobotni promień słońca


 

Chcesz mieć Wiarę mocną i żywą?


Potęga Wiary Maryi podnosi nas na duchu i cieszy, a jednocześnie wskazuje drogę, którą powinniśmy stąpać, gdyż «bez wiary zaś nie można podobać się Bogu» (Hbr 11,6). Wszystko, co prawdziwie wielkie, trwałe, święte, z wiary wyrasta. Wiara wiedzie do zbawienia i świętości. Wiara daje natchnienie i siły do wytężonej pracy i ofiary w służbie Bogu i bliźniemu. Wiara wlewa pociechę do zbolałego serca w godzinach cierpienia. Zatem pierwszym zadaniem w życiu chrześcijańskim jest troska o pielęgnowanie Wiary, o jej ustawiczny wzrost.
Chcesz mieć Wiarę mocną? – Strzeż się zwątpienia religijnego, które jak ukryty robak podgryza korzeń życia nadprzyrodzonego. Z całym zaufaniem odnoś się do Kościoła świętego i nauki, którą głosi. Nie lękaj się światła!
Pragniesz mieć Wiarę żywą? – Walcz z martwotą! Wiara żywa nie pozwala na śpiączkę duchową. Nakazuje modlić się i pracować. Jak sól, Wiara chce być zaprawą całej działalności człowieka, a na podobieństwo światła, chce wniknąć we wszystkie zakamarki życia ludzkiego. Wiarę żywą ma na myśli św. Augustyn, gdy oświadcza: «Mówisz, że wierzysz? – Spełniaj to, w co wierzysz, a będzie w tobie Wiara!».
Chcesz mieć Wiarę mocną i żywą? – Módl się o to, bo Wiara jest darem Bożym, światłem Ducha Świętego. Św. Franciszek Salezy, przebywając na studiach w Paryżu, jako 18-letni młodzieniec, przechodził ciężką próbę w sprawach Wiary. Wewnętrzne udręki wstrząsnęły jego zdrowiem. Czuł się bardzo źle. Modlitwy jakie zanosił do Pana Boga w swej rozterce, wydawały się bez skutku. Raz przygnębiony więcej niż kiedykolwiek, wstąpił do kościoła i padł na kolana przed figurą Matki Najświętszej. Z głębokim przejęciem odmówił modlitwę: «Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo…», związał się ślubem, że co dzień będzie odmawiał Różaniec, więcej sercem aniżeli ustami błagał Pana Boga za przyczyną Maryi o zdrowie duszy i ciała. Tym razem Pan Bóg przyjął prośbę sługi swego. Franciszek odzyskał spokój ducha, zdrowie, zdobył umocnienie w Wierze. Gdy w późniejszym życiu zabierał się do odmawiania Różańca, mówił: «Idę pełnić służbę na dworze swojej Królowej».
I my z radością bierzmy co dzień do rąk Różaniec święty, aby pełnić służbę ku chwale Maryi, a sobie i bliźnim uprosić łaskę mocnej, żywej Wiary.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Matko Boża, Wspomożycielko wiernych, z radością pozdrawiamy Cię w ten sobotni dzień. Wczoraj rozpoczęły się wakacje. Dzieci i młodzież rozpoczynają czas odpoczynku. Prosimy, na progu tego czasu, by wakacje były czasem odkrywania Pana Boga w pięknie stworzenia i w radości. Niech młodzi wciąż mają świadomość, że nie ma wakacji od Pana Boga, a ich wiara ma w tym czasie odpoczynku jeszcze bardziej wzrastać. Matko Boża, prosimy Cię też o bezpieczeństwo dla dzieci, młodzieży i wszystkich udających się na wakacje i urlopy. Uproś nam dar radości i dopomagaj, abyśmy dzielili tę radość z tymi, których spotkamy na wakacyjnych ścieżkach. Z ufnością wołamy do Ciebie:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Wielka Wspomożycielko nasza, Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas swym promiennym przykładem w pielgrzymce wiary”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).
23 czerwca 2018 r.

Nie ma śladu po nowotworze”
Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanym podziękowaniem za łaskę 
wyproszoną za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Kliknij TUTAJ.

„Wspieraj nasze wędrowanie ku Niebu…”
Zapraszamy do odczytania wpisów pozostawionych
przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Kliknij TUTAJ.

2 komentarze:

  1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń