Sobotni promień słońca


 

Błagalna modlitwa Maryi


„Najświętsza Maryja Panna w każdej chwili była świadoma pełnej zależności od Pana Boga. Wszak uważała się za niską służebnicę Bożą, czekającą w pokorze na łaskawe wejrzenie Pańskie. I bez zastrzeżeń ufała Panu Bogu jako Najlepszemu Ojcu, który darzy swe dzieci miłością bezinteresowną, nieskończoną. Dlatego w modlitwach Maryja nie tylko uwielbia i przeprasza Pana Boga, nie tylko dziękuje Mu za dobrodziejstwa, ale również prosi o nowe dary, pomoce, aby uczcić Majestat Boży, źródło wszelakiego dobra. […]

Z woli Bożej Najświętsza Maryja Panna jest Pośredniczką i Szafarką łask wszelkich. Nie ma daru Bożego, który nie przechodziłby przez niepokalane ręce Maryi. Ojcowie Kościoła nazywają Maryję wszechmocą błagającą. A święty Bernard radzi we wszystkich strapieniach i udrękach uciekać się z całą ufnością do Matki Najświętszej: «Jeśli powstają wichry pokus, jeśli nawałnice niebezpieczeństw pędzą cię na skały, patrz na tę gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli ciężkością twych grzechów strwożony, zgryzotą sumienia dręczony, sądu Bożego trwogą przejęty, zaczynasz pogrążać się w przepaści smutku i rozpaczy, wzywaj Maryi. W niebezpieczeństwach, w trudnościach i wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Idąc za Nią nie zbłądzisz, modląc się do Niej w rozpacz nie wpadniesz, myśląco Niej nie zostaniesz zawiedziony».

Błagalna modlitwa Maryi za nami budzi w duszach naszych otuchę. Serdeczna Matka pamięta o nas przed obliczem Bożym, przedstawia potrzeby nasze, wyprasza nam środki i pomoce do uświęcenia dusz. Może nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy, może na barki nasze spada ten krzyż, którego chcemy uniknąć. Nie dowodzi to bynajmniej, by zapomniała o nas Matka Niebieska. Ona wie, że serce nam krwawi, a z oczu płyną łzy.

Błagalne modlitwy Maryi, oprócz Jej spraw osobistych, obejmują sprawy bliźnich, owszem całej ludzkości.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski


Kochana Matko Boża, uwielbiamy dobrego Boga, że dał nam Ciebie, że uczyniła Ciebie „wszechmocą błagającą” i że Ty wciąż modlisz się za nas. Bądź pozdrowiona w tym sobotnim dniu! Polecamy Ci dzisiaj naszych rodziców. Wypraszaj im potrzebne łaski, a zmarłym radość Nieba. Z ufnością wołamy do Ciebie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.


Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”.


Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).
30 czerwca 2018 r.

Wczoraj były imieniny Sługi Bożego! :)
Zapraszamy! Odwiedź Solenizanta!
Wejdź TUTAJ.


8 komentarzy:

 1. Mateczko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 2. Ukochana Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana miej moich rodziców i teściów w swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuję Tobie Mateczko za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę, bliskich znajomych do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezu ufam Tobie i proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by iść dalej

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 7. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 8. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać mam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń