Witaj na urodzinach Sługi Bożego!


Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski
urodził się w Jedlińsku 116 lat temu – 10 czerwca 1902 r.
Rodzicami jego byli Jan i Helena z domu Piątek


      J a k i   d a ć   p r e z e n t   u r o d z i n o w y ? !


1) Modlitwa.

Najwspanialszym prezentem dla Sługi Bożego będzie modlitwa o jego beatyfikację:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl.

2) Opowiadaj o Słudze Bożym.

- Jeśli jeszcze nie polubiłeś profilu Sługi Bożego na Facebooku, to uczyń to (www.facebook.com/bppiotrgolebiowski).

- Zaproś też przynajmniej pięciu Twych Znajomych do polubienia tego profilu (to też wymiar apostolstwa).

      „U r o d z i n o w y   t o r t”


1) „Plaster miodu na serce”.

Chcemy nim uczynić wskazania Sługi Bożego. Odnajdź na poniższej liście myśl, której numer odpowiada dniowi Twoich urodzin. Przeczytaj ją, pomyśl nad nią i zacznij stosować w życiu.

1.         Za stracony uważajmy dzień, w którym nic nie zrobimy, aby bardziej upodobnić się do Mistrza naszego i Pana.
2.         Pan zmartwychwstał! – te wyrazy działać muszą i na duszę dzisiejszego człowieka, często przygnębionego wskutek zbytnich trosk doczesnych.
3.         Za tyle dobrodziejstw całym sercem pokochajmy Chrystusa.
4.         Żadne niepowodzenia niech nas nie zniechęcają do służenia Bogu, ale raczej niech nas do Niego zbliżają i niech wywołują w sercu pożądanie dóbr duchowych.
5.         Przemieniać się stopniowo, ale codziennie w Chrystusa – to podstawowy obowiązek chrześcijanina.
6.         Wytrwałą modlitwą zdobędziemy sobie i drugim to, co pożyteczne do zbawienia duszy.
7.         Przyjdzie niezawodnie Duch Święty do nas ze swą pociechą, jeśli przygotujemy swe dusze.
8.         Pierwsze w sercu miejsce niech zajmie miłość Boga, jako Najlepszego Ojca, mieszkającego wraz z Synem i Duchem Świętym w każdej duszy, wolnej od grzechu ciężkiego.
9.         Często, bodaj codziennie, w gorącości ducha zasilajmy się Ciałem Niepokalanego Baranka.
10.      Jako katolicy, wielkie mamy szczęście, że znajdujemy się w łodzi Piotrowej, tuż przy boku Chrystusa!
11.      Pamiętaj, człowiecze, że wszystko co masz, pochodzi od Pana Boga, który jest źródłem niewyczerpanym wszelkiego dobra.
12.      Przykład Maryi, wiernej Bogu wśród cierpień, stanowi niezawodny drogowskaz, jak wykorzystać krzyże, jakie nas uciskają.
13.      Do Boga – Trójcy Świętej wyrywajmy się wszystkimi potęgami duszy.
14.      Wie dobrze Pan Bóg, czego dzisiejszemu człowiekowi potrzeba.
15.      Każde nawrócenie – to dzieło łaski, którą Pan Bóg daje zwykle na głos modlitwy.
16.      Czyż to miłosierdzie Boże, tyle razy nam okazane, nie jest wskazówką, że winniśmy i my chętnie przebaczać tym, którzy nas obrazili.
17.      Pójdźmy do Jezusa Chrystusa, źródła życia i  świętości
18.      Uwielbiając Trójcę Świętą na ziemi, oglądać Ją będziemy w niebie.
19.      Oddani Maryi, pod Jej opieką bądźmy zawsze wierni krzyżowi Chrystusowemu, w którym jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze.
20.      Korzystajmy pilnie z daru miłosierdzia Bożego.
21.      Staraj się odtwarzać w życiu codziennym postępowanie Chrystusa Pana.
22.      Zwłaszcza podczas Mszy świętej dziękujmy Duchowi Świętemu za światło wiary, które rozniecił w umysłach naszych. Ale to nie dosyć. Okazujmy wdzięczność czynami.
23.      Chrystus Pan, obecny w swym Kościele świętym, wychodzi na spotkanie dusz i ciężko zranionych serc.
24.      Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego.
25.      Postanówmy iść wiernie za wezwaniem Chrystusowym.
26.      Idźmy do Maryi po naukę i ratunek dla rodzin naszych.
27.      Apostołujmy dobrocią i miłosierdziem.
28.      Szczęśliwa dusza, która słyszy, rozpoznaje wezwania Ducha Świętego i posłusznie je wypełnia.
29.      I my swą wiarę oddajmy pod opiekę Maryi. Niech Ona jej strzeże i broni w duszach naszych, aż d ostatniego tchu życia.
30.      Pan Bóg nieskończenie bogaty w dobroć i miłosierdzie nie skąpi nam swych darów. Szczodrze je rozdaje.
31.      Szczęśliwyś, jeśli dzieckiem i przyjacielem Bożym pozostaniesz na zawsze!

2) Prezent wdzięczności za Twoje odwiedziny.

Tym prezentem jest książeczka „Ani dnia bez modlitwy. Modlitwa ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem Gołębiowskim”. Znajdziesz w niej: krótki biogram Sługi Bożego, modlitwy o jego beatyfikację, nowennę, litanię do Sługi Bożego, rozważania 20 tajemnic Różańca świętego słowami Sługi Bożego, modlitwę chorego, modlitwę w intencji chorego, myśli Sługi Bożego i kilkanaście krótkich wypowiedzi i świadectw o nim (poczynając od św. Jana Pawła II).

Oczywiście, książeczka jest prezentem i rozsyłana jest za darmo!

Trzeba tylko przesłać prośbę na adres: postulator.radom@wp.pl i podać swój adres pocztowy.

Zachęcamy do codziennej modlitwy za wstawiennictwem
Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego
i zpraszamy jak najczęściej na www.bppiotr.pl!


3 komentarze:

  1. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Biskupie Piotrze wstawiaj się za nami Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  3. Biskupie Piotrze, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla Łukasza.

    OdpowiedzUsuń