Z Maryją w herbie


Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny


„Niepokalane Serce Maryi godne jest szczególnej czci. Wszak to – Serce Matki Bożej, istoty po Panu Bogu najświętszej i najdoskonalszej. Serce najbardziej podobne do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce bogate w łaski Boże i najwznioślejsze przeżycia. Wezbrane było radością, gdy Najświętsza Panna przeżywała tajemnice Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia… Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przejęte było bólem w godzinach męki Pana Jezusa, zwłaszcza na Kalwarii, pod krzyżem. Teraz uwielbione Serce Maryi w niebie napełnia szczęście bez miary.
Oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi uwielbiamy miłość Matki Najświętszej. Najpierw Jej miłość ku Panu Bogu, z całego serca, ze wszystkich sił, od pierwszej chwili życia. Jest to miłość bez skazy, wolna od wszelkiego samolubstwa, obfita w dobre uczynki. Miłość najszlachetniejszej córki względem najlepszego Ojca.
Czcimy również miłość Maryi ku ludziom, wszystkim bez wyjątku, a najwięcej ku ludziom strapionym, nieszczęśliwym, grzesznym. Wszak to – Serce Ucieczki grzeszników, Matki miłosierdzia. Kto czuje się najbardziej obciążonym grzechami, najnędzniejszym spośród ludzi, ten ma największe prawo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, jako człowiek najbiedniejszy, godny współczucia i litości.
Szczere nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zawsze łączy się z apostolstwem około nawracania grzeszników, za pomocą modlitwy, przykładu, żywego słowa, dobrego pisma czy pożytecznej książki.
W swych objawieniach z ostatnich czasów Matka Najświętsza ustawicznie nalega, abyśmy wszelkimi sposobami zabiegali o nawrócenie grzeszników. Dlatego kult Niepokalanego Serca Maryi głęboko przemawia do duszy, pociąga nas i napełnia ufnością w chwilach zwątpienia. Hasłem w nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi jest myśl wypowiedziana w znanej nam pieśni: «Idźmy, tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki».
Idźmy do Niepokalanego Serca z gotowością wypełnienia tego wszystkiego, czego ono życzy sobie.
Idźmy – z modlitwą różańcową. Tyle razy Maryja zalecała odmawianie różańca, rozważanie świętych tajemnic różańcowych.
Idźmy – z należnym zadośćuczynieniem za zniewagi Jej wyrządzane. Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 39(1948) nr 8, s. 209-210
9 VI 2018 r.

Zapraszamy też do dzisiejszej modlitwy w ramach nowenny
przed urodzinami Sługi Bożego!
Kliknij TUTAJ.

Zapraszamy też do refleksji Sługi Bożego nad wczorajszą Ewangelią,
w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.
Kliknij TUTAJ.

Jutro zaś zapraszamy na 116. urodziny
Sługi Bożego Biskupa Piotra!
Niech Cię nie zabraknie!
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz