Odczucia serca przelane na papier - cz. 2Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra. (cz. 1 – kliknij TUTAJ).


51)
Przy grobie Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego modliła się Oaza IIº dziewcząt z Szewnej, turnus II, z ks. J[anem] Adachą, dn. 31 VII 1986 r.

52)
W dniu św. Ignacego, Jezuity, będąc u stóp grobu ks. bp. Gołębiowskiego, proszę w pewnej intencji. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Oddana w Panu [N.N.}, 31 VII 1986 r.

53)
Będziemy się modlić o łaskę beatyfikacji śp. bp. Gołębiowskiego. [3 podpisy], Sandomierz, 3 VIII 1986 r.

54)
W dniu 86.08.05 będąc z rodziną przy grobie ks. bp. Gołębiowskiego modlimy się o wszelkie łaski, szczególnie o beatyfikację [4 podpisy].

55)
Proszę o nawrócenie dawnego ministranta Waldemara i jego znajomych za przyczyną ks. bp. Piotra [podpis].

56)
W dniu 10 VIII [1986 r.] byliśmy przy grobie Biskupa Piotra Gołębiowskiego [6 podpisów].

57)
Z wdzięcznością za lata biskupiego posługiwania w diecezji naszej zanosimy nasze modlitwy do miłosiernego Boga za śp. Bp. Piotra i ś. Bp. Stanisława [Sygneta] prosząc Go o łaskę wyniesienia na ołtarze Ks. Bp. Piotra ku większej chwale Bożej i ku pożytkowi Kościoła świętego. Diakoni Kościoła Rzymskokatolickiego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej roku 1986. Sandomierz, w święto św. Stanisława Kostki 1986 r.

58)
Święci Apostołowie i Ewangeliści módlcie się z nami o wyniesienie na ołtarze śp. Biskupa Piotra Gołębiowskiego oraz o świętość powołanych do służby Bożej w Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. S.B. Sandomierz, w święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, 21 września 1986 r. (w pierwszy dzień służby).

59)
Alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w ramach zajęć z Historii Sztuki Kościelnej u grobu Ks. Biskupa modlą się o Jego rychłą beatyfikację, jednocześnie polecając się Jego wstawiennictwu. W imieniu: [podpis]. Sandomierz, 23 X 1986 r.

60)
W przeddzień rocznic bolesnych śmierci Ks. Bp. Piotra i Ks. Bp. Stanisława [Sygneta] pielgrzymowały do Ich grobów Nowicjat i Juniorat Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariówki. Modlimy się o wieczną radość dla naszych zmarłych Arcypasterzy i o wyniesienie na ołtarze Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego. Ks. Stefan Siczek [i podpisy 3 sióstr zakonnych]. 27 X 1986 r. – w dniu modłów o pokój na świecie.

61)
Modląc się u grobu wzoru kapłana, prosimy o świętość kapłańską. 28 X 1986 r., ks. Józef Mucha [i 3 inne podpisy].

62)
Oby modlitwa moja była cząstką do błogosławieństwa Ks. Biskupa Gołębiowskiego. 2 XI 1986 r., Wł. Perła.

63)
Aby kapłani byli wierni swojemu powołaniu, prosimy u grobu śp. Ks. bp. Piotra. 2 XI 1986 r., [podpisy 2 sióstr zakonnych].

64)
Składam gorące podziękowanie Panu Bogu za moje zdrowie, które za uproszeniem Piotra Gołębiowskiego otrzymałem. 21 XI 1986 r., [2 podpisy]

65)
Modląc się u grobu Wielkiego Przyjaciela i Opiekuna Ruchu Światło-Życie, grupa młodzieży przeżywająca swój Dzień Wspólnoty. Sandomierz, 7 III 1987 r., Ks. Stanisław Kolasa, s. Barbara Łukawska, s. Danuta Pomykała, [28 podpisów].

66)
Sandomierz, 21 III 1987 r. Modlimy się o rychłą beatyfikację Ks. Bp. Gołębiowskiego. Ministranci z Białobrzegów Radomskich.

67)
Na pamiątkę pobytu u grobu Bp. P. Gołębiowskiego, prosząc o wstawiennictwo, wpisali się [4 podpisy], 21 III 1987 r.

68)
Modlimy się o beatyfikację Ks. Bp. Piotra. Klerycy, 22 III 1987 r.

69)
9 V 1987 r. Na pamiątkę odwiedzin grobu śp. Biskupa Gołębiowskiego – pielgrzymi z Białobrzegów. [podpis siostry zakonnej].

70)
9 V [1987 r.]. Proszę o łaskę miłości dla całej rodziny i łaskę wiary oraz nadziei. [Podpis nieczytelny]

71)
10 V 1987 r. Proszę o zdrowie dla brata Radka. Siostra Urszula.

72)
10 V 1987 r. Prosimy o zdrowie mamusi i obydwu babci.

73)
O łaskę wytrwania w wierze.

74)
14 V 1987 r. Prośba o zgodę i miłość w rodzinie. Maria, Marzena i Piotr […] z Radomia.

75)
14 V 1987 r. W imieniu swoim, w imieniu […] klasztoru OO. Bernardynów w Radomiu, w imieniu całej wspólnoty zakonnej i F[ranciszkańskiego] R[uchu] Ś[wieckich], […] gromadzące się w naszej świątyni, polecam siebie i w/w wstawiennictwu u Boga śp. Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego i proszę w modlitwie o Jego rychłą beatyfikację. O. Sergiusz Skalniak O.F.M.

76)
Z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny za przyczyną świątobliwego Bp. Piotra i wytrwałość dla brata Leszka. [2 podpisy] 31 V 1987 r.

77)
W modlitwach moich proszę Pana o wyniesienie na ołtarze śp. Bp. Piotra. [Podpis księdza], 5 VII 1987 r.

78)
Łączymy się w modlitwie o beatyfikację bp. Gołębiowskiego. Uczestnicy III Marszu Trzeźwości Krosno – Warszawa [8 podpisów]

79)
Prosząc Boga o rychłą beatyfikację Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, z za jego przyczyną prosząc Boga o Boże błogosławieństwo dla mojego syna i o gorliwość w modlitwie dla niego. Sandomierz, dn. 6 VII 1987 r. [podpis].

80)
Za przyczyną śp. Biskupa Gołębiowskiego proszę Boga o łaskę zdrowia dla chorej na białaczkę córki Agnieszki. [podpis], 12 VII 1987 r.

81)
Przy grobie Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego modliła się grupa księży odprawiających rekolekcje w Sandomierzu.
Sandomierz 14 VII 1987 r.
ks. T[adeusz] Wójcik
ks. Gracjan Broda
ks. Jarosław Brendel
ks. Zygmunt Wieczorek
ks. Józef Wodzinowski
ks. Jan Roguś
ks. L[eon] Materkowski
ks. J[erzy] Lewiński
ks. M[Mieczysław] Ośka
ks. B[olesław] Walendzik
ks. A[dam]  Łyżwa
[3 nieczytelne podpisy]

82)
Sługo Boży Biskupie Piotrze, módl się za nami [podpis nieczytelny].

83)
Modląc się przy grobie śp. Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego o Jego rychłą beatyfikację, proszę Boga, przez pośrednictwo Matki Najświętszej, za przyczyną Świątobliwego Biskupa o łaskę zdrowia i pomyślnego przebycia operacji oraz powrotu do pracy duszpasterskiej.
Ks. Gracjan Broda
Sandomierz, wt[orek] 14 lipca 1987 r.

84)
Pokochaliśmy Twoją wiarę – gorliwą i pełną męstwa. Twoje życie, trudy, mężne wyznawanie Chrystusa są dla nas wzorem. Prosimy Pana o rychłe wyniesienie na ołtarze.
Oaza Rodzin III stopnia
Sandomierz, 19 VII 1987 r.
Ks. Stanisław Kolasa [i 13 podpisów]

85)
Sługo Boży Biskupie Piotrze, uproś potrzebne łaski dla rodzin Domowego Kościoła w Stawie. 29 VI 2001 r.

86)
Sługo Boży Biskupie Piotrze, powierzamy Ci parafię św. Barbary, prowadź wszystkie dobre dzieła w[edłu]g Bożego planu.
ks. Edward Zieliński
z parafianami
29 VI 2001 r.

87)
Sługo Boży Biskupie Piotrze, wypraszaj łaski dla mojej rodziny, a szczególnie łaskę zdrowia, łaskę trzeźwości dla Pawła i łaskę dla Marcina, by się wyjaśniła sprawa wiadoma Bogu. Jadwiga.

88)
Dziękuję Ks. Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu za łaskę Bierzmowania. [podpis] z rodziną. 29 VI 2001 r.

89)
Sługo Boży Biskupie Piotrze, błagam Cię o wstawiennictwo u Boga za moją rodzinę, aby była Bogiem silna. Maria. 29 VI 2001 r.

90)
Ministranci z parafii Łoniów modlili się przy grobie ks. bp. Piotra Gołębiowskiego [15 podpisów], 28 VIII 1987 r.

91)
Prosząc o wstawiennictwo w otrzymaniu łaski w wiadomej sprawie. – B.M. Częstochowa. 5 IX 1987 r.

92)
W dniu 18 X 1987 r. będąc na Mszy świętej w katedrze dołączyłam się do wycieczki i przy okazji zwiedziłam podziemia katedry, nawiedziłam groby biskupów, a między nimi grób biskupa P. Gołębiowskiego, zmarłego w opinii świętości. Od dziś dnia będę się modlić w intencji o rychłą beatyfikację. Genowefa B., Warszawa – parafia Matki Bożej Miłosierdzia w dzielnicy Stegny.

93)
Kapłani Unii Apostolskiej modlili się 26 XI [19]87 przy grobie Ks. Bp. Piotra
                                                 + Walenty Wójcik
                                                 Ks. Ignacy Ziembicki
                                                 Ks. Lucjan Wojciechowski
                                                 Ks. Czesław Kołtunowicz
                                                 Ks. Bogdan Przysucha
                                                 Ks. Stanisław Wróblewski
                                                  Ks. Jan Dobrowolski
                                                 Ks. Bogdan Szczepanik
                                                 Ks. Władysław Korcz
                                                 Ks. Jan Borończyk
                                                 Ks. Józef Tępiński
                                                 Ks. Adam Kuc
                                                 Ks. Leon Czerwiński
                                                 Ks. Krzysztof Orzeł
                                                 [4 podpisy nieczytelne]

94)
19 VI 1988 r. […] Dziękuję za łaski otrzymane za Jego [=Biskupa Piotra] wstawiennictwem. Babcia i Marcinek.

95)
Przed pośrednictwo Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego modliłam się o zdrowie mojej babci, która jest chora. Monika D. Sandomierz, 1 VII 1988 r.

96)
Przez pośrednictwo Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego modliłam się o zdrowie mojego Taty i całej rodziny. Sylwia R. Sandomierz, 1 VII 1988 r.

97)
Prośba o nawrócenie dwu osób. Ks. F[ranciszek] Turbiarz (5 VII 1988).

98)
Składam podziękowanie za interwencję nad zwycięstwem nad „złem” w parafii Jasionna. Ks. Z[dzisław] Wołos.

99)
5 lipca 1988 r. kapłani zebrani na rekolekcjach modlili się w intencji diecezji. [podpis nieczytelny].

100)
Józef Grzyb – uczeń z okresu tajnego nauczania śp. Bp. Gołębiowskiego w parafii Baćkowice. 18 VII 1988 r.

Ciąg dalszy (Część 3) - zobacz TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz