Odczucia serca przelane na papier - cz. 2Przy grobie Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, w podziemiach sandomierskiej katedry, jest wyłożona księga pamiątkowa, która jest zatytułowana „Księga wpisów przy grobie Śp. Ks. Biskupa dr. Piotra Gołębiowskiego Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej”. Została ona założona w czerwcu 1984 r. Wpisują się do niej modlący się przy grobie Sługi Bożego.
Poniżej publikujemy wybrane wpisy osób nawiedzających grób Sługi Bożego bp. Piotra. (cz. 1 – kliknij TUTAJ).


51)

Przy grobie Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego modliła się Oaza IIº dziewcząt z Szewnej, turnus II, z ks. J[anem] Adachą, dn. 31 VII 1986 r.

52)
W dniu św. Ignacego, Jezuity, będąc u stóp grobu ks. bp. Gołębiowskiego, proszę w pewnej intencji. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Oddana w Panu [N.N.], 31 VII 1986 r.

53)
Będziemy się modlić o łaskę beatyfikacji śp. bp. Gołębiowskiego. [3 podpisy], Sandomierz, 3 VIII 1986 r.

54)
W dniu 86.08.05 będąc z rodziną przy grobie ks. bp. Gołębiowskiego modlimy się o wszelkie łaski, szczególnie o beatyfikację [4 podpisy].

55)
Proszę o nawrócenie dawnego ministranta Waldemara i jego znajomych za przyczyną ks. bp. Piotra [podpis].

56)
W dniu 10 VIII [1986 r.] byliśmy przy grobie Biskupa Piotra Gołębiowskiego [6 podpisów].

57)
Z wdzięcznością za lata biskupiego posługiwania w diecezji naszej zanosimy nasze modlitwy do miłosiernego Boga za śp. Bp. Piotra i ś. Bp. Stanisława [Sygneta] prosząc Go o łaskę wyniesienia na ołtarze Ks. Bp. Piotra ku większej chwale Bożej i ku pożytkowi Kościoła świętego. Diakoni Kościoła Rzymskokatolickiego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej roku 1986. Sandomierz, w święto św. Stanisława Kostki 1986 r.

58)
Święci Apostołowie i Ewangeliści módlcie się z nami o wyniesienie na ołtarze śp. Biskupa Piotra Gołębiowskiego oraz o świętość powołanych do służby Bożej w Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. S.B. Sandomierz, w święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, 21 września 1986 r. (w pierwszy dzień służby).

59)
Alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w ramach zajęć z Historii Sztuki Kościelnej u grobu Ks. Biskupa modlą się o Jego rychłą beatyfikację, jednocześnie polecając się Jego wstawiennictwu. W imieniu: [podpis]. Sandomierz, 23 X 1986 r.

60)
W przeddzień rocznic bolesnych śmierci Ks. Bp. Piotra i Ks. Bp. Stanisława [Sygneta] pielgrzymowały do Ich grobów Nowicjat i Juniorat Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariówki. Modlimy się o wieczną radość dla naszych zmarłych Arcypasterzy i o wyniesienie na ołtarze Ks. Bp. Piotra Gołębiowskiego. Ks. Stefan Siczek [i podpisy 3 sióstr zakonnych]. 27 X 1986 r. – w dniu modłów o pokój na świecie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz