Sobotni promień słońca


Wiara Maryi


„W czasie niezwykłych przeżyć, człowiek ujawnia to, co kryje się w jego duszy: wartości, cnoty, ale też braki, słabości. Nie ulega wątpliwości, że chwila Zwiastowania była bardzo głębokim i ważnym przeżyciem dla Najświętszej Maryi Panny. Poseł niebiański w niezwykły sposób pozdrowił Maryję i zapowiedział Jej w imieniu Bożym, że będzie matką Zbawiciela świata. Wiadomość podziałała jak grom na dusze Maryi, dobywając na jaw bogactwo Jej szlachetnych myśli, świętych uczuć i dojrzałych cnót.
Maryja, karmiona od lat dziecięcych nauką Pisma świętego, z niezachwianą wiarą przyjmowała wszystko, co Pan Bóg objawił […] o mającym przyjść Odkupicielu, o najwyższym celu człowieka. W dniu Zwiastowania rozległe pole Wiary Maryi znacznie się rozszerza, obejmuje bowiem prawdę o Jej Bożym Macierzyństwie.
Po pierwszym drgnieniu trwogi, wywołanym słowami pozdrowienia, Najświętsza Maryja Panna z głębokim spokojem słucha przemówienia Archanioła o Boskim zamiarze. Jedną żywi trudność, którą natychmiast przedstawia: jak zostanie matką, skoro ślubowała Panu Bogu dozgonną czystość dziewiczą? – Gdy Archanioł odpowiada, że według planów Bożych Maryja pocznie Syna w sposób cudowny, za sprawą Ducha Świętego, już Najświętsza Panna przestaje dociekać i wahać się. Mocno i głęboko wierzy, że Pan Bóg wzywa Ją do spełnienia jedynego w dziejach ludzkich zadania. Nie stawia żadnych warunków, nie żąda szczególnego znaku, jak tego wymagał Zachariasz w swym niedowierzaniu. Maryja jest najgłębiej przeświadczona, że «dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego» (Łk 1,37).
Z niezachwianej Wiary Maryi w Słowo Boże rodzi się Jej czyn całkowitej uległości względem woli Bożej: «Niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38). Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny.”
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża, Wspomożenie wiernych, pozdrawiamy Cię w ten sobotni dzień. Uwielbiamy Boga za Twoją Wiarę i za Twoją zgodę na Boże plany! Dziś polecamy Ci wszystkie dzieci, które są jeszcze pod sercami swych matek. Niech rozwijają się zdrowe, niech będą radością Boga i ludzi. Z ufnością wołamy do Ciebie:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Maryjo, powtarzamy dziś słowa Twojego wiernego Czciciela, Sługi Bożego Biskupa Piotra:
„Wszyscy stańmy przy Niepokalanej Matce Kościoła, aby przykładem, modlitwą, ofiarą pomagać Jej w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w naszym Narodzie”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

7 lipca 2018 r.

W lipcowy upalny rzymski dzień, 93 lata temu,
Sługa Boży Biskup Piotr bronił doktorat z filozofii.
Miał wtedy 23 lata! Wejdź i przeczytaj!
Zapraszamy TUTAJ!

„Sprawowaliśmy Najświętszą Ofiarę prosząc Boga
o beatyfikację Biskupa Piotra…”
- tak pisano przy gronie Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego.
Zachęcamy do odczytania kolejnych wpisów tam zostawionych.
Kliknij TUTAJ!


2 komentarze:

  1. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać mam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń
  2. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu ty się tym zajmij

    OdpowiedzUsuń