Sobotni promień słońca


 

Orędowniczka i potężna Wynagrodzicielka


Wrażliwość Świętych na grzech, jako na zło, naruszające odwieczne prawa Boże, stanowi słaby obraz tego delikatnego i głębokiego odczucia zniewagi Pana Boga, jakie posiada Najświętsza Maryja Panna. Niedotknięta zmazą grzechu pierworodnego, wolna od najlżejszej winy i niedoskonałości, zawsze wierna służebnica Boża, Maryja rozumie złość grzechu, jak nikt inny, poza Bogiem-Człowiekiem. Widzi w grzechu bunt stworzenia przeciwko Najwyższemu Panu, nieuszanowanie względem Najświętszego Majestatu, niewdzięczność okazaną Największemu Dobroczyńcy, zatrute źródło różnorakiej nędzy, dotykającej rodzaj ludzki. W głębi swej niepokalanej duszy Maryja żywo odczuwa niegodziwość i brzydotę grzechu, pała ku niemu nienawiścią, odrazą, a serdecznie boleje nad spustoszeniem i zepsuciem wdzierającym się do dusz, niewiernych łasce Bożej. W modlitwach, jakie zanosi przed Tron Boży, Niepokalana Dziewica składa zadośćuczynienie znieważanemu przez ludzi Majestatowi Bożemu. Umiłowana Córa Boża pragnie przeprosić Ojca Niebieskiego za zniewagi, jakie Go spotykają ze strony marnotrawnych, niewdzięcznych sług i dzieci. Jako Matka wszystkich ludzi, pragnie od swych dzieci odwrócić gromy zasłużonego gniewu Bożego, aby sprowadzić do udręczonych serc strumienie przebaczenia i łaski. Maryja występuje przed Panem Bogiem jako Orędowniczka nasza jako potężna Wynagrodzicielka za przewinienia nasze. Zadośćuczynienie, jakie składa za grzeszną ludzkość, łączy się ze  zbawczymi trudami i wysiłkami Chrystusa Pana […]. Przyjmując w dniu Zwiastowania godność Matki Odkupiciela świata, Maryja tym samym wzięła na siebie zadanie uczestniczenia w modłach, w pracach, w cierpieniach Baranka Bożego, który przyszedł na ziemię w celu zadośćuczynienia za grzechy wszystkich pokoleń ludzkich.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża, prosimy Cię dzisiaj o potrzebne siły dla wszystkich uwikłanych w rozmaite nałogi. Uproś im łaskę wolności i dary potrzebne do wyzwolenia z niewoli grzechu. Matko Boża wlej w ich serca świętą nadzieję, że z pomocą Bożą mogą odzyskać utraconą wolność i wytrwać w niej. Pozdrawiamy Cię, dobra nasza Matko, i wołamy do Ciebie:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Maryjo, wołamy do Ciebie, wraz z Twoim wiernym Czcicielem – Sługą Bożym Biskupem Piotrem Gołębiowskim:
„Prowadź nas, Matko serdeczna, drogą, którą stąpałaś w radosnych i bolesnych chwilach życia swego, drogą niezachwianej, dziecięcej ufności w ojcowską opiekę Bożą”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

14 lipca 2018 r.

15 komentarzy:

 1. Mateczko Boża proszę pomóż nam Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 2. Ukochana Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich oraz wszystkich chorych ulżyj im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Ukochana proszę uzdrow moje ciało i duszę dodaj siły by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko pod Twoją opieką oddaję moją rodzinę bliskich znajomych prowadź nas

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko proszę nawrócić mego męża ,dzieci mnie bliskich by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Boża dziękuję Tobie za wszystko i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę bliskich i prowadź nas do Syna Bożego Jezu Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi by mąż się nawrócił

  OdpowiedzUsuń
 8. Kocham Ciebie Mateczko i dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie i moją rodzinę do Swojego Syna Jezusa Chrystusa

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ty wiesz co mnie boli proszę pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Ty wiesz co mnie boli proszę pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Nieustającej Pomocy pomóż nam grzesznym odnaleźć drogę by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 12. Kocham Ciebie Mateczko i dziękuję Tobie za wszystko i proszę prowadź mnie do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochana Mamusiu brakuje już sił proszę o pomoc w wyjściu z długów Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 14. Kochana Mamusiu nie pozwól zabrać nam naszego domu miej moją rodzinę w swojej opiece Kochany Panie Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 15. O nawrocenie mesz szwagra tesciow
  By maz wrocil do swojej rodziny zostawil kochanke i jej rodzine Amen

  OdpowiedzUsuń