Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Trzeba z wiarą spoglądać na krzyż


„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystusa wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy.
Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym. […] Nie wolno zmarnować lekkomyślnie okazji do odnowy ducha. Trzeba z wiarą spoglądać na krzyż i rozważać jego tajemnice”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
List Pasterski na Wielki Post 1977
14 IX 2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz