Różaniec ze Sługą Bożym


1 października 2018 r. (poniedziałek)


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Niepokalana Dziewica Boża Rodzicielka, która z ufnością przyjmowała Słowo Boże, rozważała je w swym sercu i stosowała w życiu codziennym, niechaj będzie umiłowaną naszą Mistrzynią i Przewodniczką” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wędrowałeś wiernie za Maryją – pokorną Służebnicą Pańską, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najświętsza Panna nie waha się spełniać w domu Zachariasza i Elżbiety najniższych posług. Przede wszystkim jednak obejmuje miłością dusze Elżbiety, oraz jej dziecięcia, ukrytego jeszcze w łonie matki. Staje się apostołką względem tych dwóch istot, wybranych przez Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością wypełniałeś powołanie następcy Apostołów, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Od chwili narodzin Boga-Człowieka przez cały okres Jego dziecięctwa widzimy przy Nim nierozłącznie Maryję. Jako Matka, darzy swe Dziecię miłością jedyną, bo w Nim nie tylko widzi własnego Syna, któremu udzieliła swego ciała i krwi, ale również rozpoznaje prawdziwego Syna Bożego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, by Jezus był coraz bardziej kochany, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja, przeczysta Matka Boża, 40-tego dnia po wydaniu na świat Jezusa, również z własnej woli zadośćczyni wymaganiom prawa: dopełnia obrzędu oczyszczenia, wręcza kapłanom na ofiarę dar ludzi ubogich, «parę synogarlic, albo dwa młode gołębie» (Łk 2,24). Sercem łączy się z ofiarą Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem wychowywałeś innych do ofiarnej miłości, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Uciążliwa podróż Świętej Rodziny z Nazaretu do Jerozolimy na święta Paschy rzuca promień światła na życie religijne Jezusa, Maryi i Józefa. Dom Świętej Rodziny Nazaretańskiej w pełni zasługuje na miano pierwszego Kościoła Domowego, będącego wzorem dla rodzin w każdym pokoleniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się o miłość i świętość rodzin, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- W intencji Anny.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).


Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


6 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, za mnie, mojego męża, moje córki,o nasze nawrócenie.Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Cieszę się na ten miesiąc z różańcem, proszę o łaskę wytrwałości w modlitwie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę za całą moją rodzinę o wiarę, nadzieję i miłość, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę, za naszych znajomych, bliskich, za moją wspólnotę, chorych, cierpiących, bezdomnych. Maryjo prowadź nas do Jezusa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę za kobietę która straciła dwójkę dzieci w pożarze

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę za wszystkich cierpiących i samotnych.
  Za mojego syna,który zagubił drogę do Jezusa,za moich rodziców,męża i siostrę,by zaznali spokoju ducha.
  Pokój i dobro❤

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Kościoła obdarz nas łaską i siłą okazywania obrony prawdziwego oblicza Kościoła, Jego posłannictwa, i należnego szacunku dla Papieża, Biskupów, Kapłanów i Diakonów.

  OdpowiedzUsuń