Z Maryją w herbie

Kościół w Jastrzębiu, diecezja radomska

Matka Boża Bolesna


„W tajemnicę Chrystusowej miłości i ofiary najgłębiej wniknęła Jego Najświętsza Matka. […]
Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się strasznej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej. […]
Matka Bolesna przedziwnie pociąga serca ludzkie do zatapiania się w Jej cierpieniach i w goryczach Męki Chrystusa Pana. Pod Jej wpływem we wszystkich czasach wierni słudzy Boży skupiają się u stóp krzyża Chrystusowego. Umysłem zatapiają się w rozważaniu bolesnych tajemnic życia Jezusa i Maryi. Sercem żarliwie współczują Ich cierpieniom. Czynami codziennego życia stwierdzają szczerość swej miłości ku Niemu. I nas obejmuje ten odwieczny, miłościwy plan Boży. Nie inaczej zdobędziemy Królestwo Boże dla bliźnich, tylko przez zbliżenie się do Krzyża Chrystusowego za pośrednictwem Maryi. Dla każdego z nas jest miejsce przy sercu Matki Bolesnej obok Krzyża Chrystusowego w gronie dzieci i przyjaciół Bożych.”
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 42(1952) nr 3, s. 65-66

3 komentarze:

  1. Matko Bolesna proszę Cię miej w swojej opiece całą moją rodzinę, polecam trudne sprawy prosząc o szczęśliwe ich zakończenie, o zdrowie z chorób uzależnień i nałogów.

    OdpowiedzUsuń
  2. Matko Bolesna miej w opiece mego syna Krzysztofa oby wrócił do zdrowia

    OdpowiedzUsuń
  3. Matko Bolesna proszę o zdrowie dla całej rodziny, a szczególnie dla bliźniaków Stasia i Michasia,Szymka o siłę o umocnienie w wierze, o opiekę nad wnukami i dziećmi

    OdpowiedzUsuń